Rajmund Starzyk, ur. 18 IV 1950 w Rzepienniku Marciszewskim. Absolwent Akademii Rolniczej w Krakowie (1973).

Przewodnik tatrzański, utytułowany ski-alpinista. 1976-1991 pracownik Tatrzańskiego Parku Narodowego, szef Straży Parku.

Od IX 1980 w „S”, przew. Komitetu Założycielskiego w TPN; od 21 X 1980 przew. MKZ Parków Narodowych (Tatrzańskiego, Babiogórskiego i Pienińskiego), wiceprzew. Sekcji Branżowej PN; w 1981 sygnatariusz zawartego w Sękocinie Porozumienia Sekcji Branżowej PN z Departamentem Ochrony Środowiska. Po 13 XII 1981 za zawieszenie na gablocie „S” w TPN hasła „Żądamy natychmiastowego zwolnienia internowanych członków NSZZ ‘S’” oraz przygotowanie i wywieszenie ulotki zapraszającej do udziału we mszy św. za poległych w XII 1970 aresztowany i skazany na 1,5 roku więzienia z zawieszeniem na 3 lata, grzywnę 20 tys. zł oraz pokrycie kosztów sądowych w wys. 14 tys. zł (po zaskarżeniu przez prokuraturę pierwszego, łagodniejszego wyroku). 1982-1989 kolporter niezależnych wydawnictw w Zakopanem.

Po 1989 przew. KZ w TPN; 1990-1992 członek Regionalnej Komisji Rewizyjnej „S” Małopolska; 1990-1998 delegat na WZD Regionu. Po 1989 działacz i członek: PTTK, Stowarzyszenia Przewodników Tatrzańskich, Klubu Przewodników TPN, Stowarzyszenia Przewodników Lider, Klubu Wysokogórskiego – Zakopane, Speleoklubu Tatrzańskiego, Tatrzańskiego Klubu Narciarskiego, Klubu Narciarskiego Tatra Team, Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Od 1991 leśniczy. Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi (1995), Srebrnym Krzyżem Zasługi (2004).

Jan Szpil

Ogrody Zimowe, Szkło Architektoniczne, tarasy, elewacje drewniane, oranżerie, werandy, przeszklenia wintegarden

drewniane okna i drzwi pasywne, panele elewacyjne, certyfikat passive house