Robert Rychlicki, ur. 2 I 1960 w Radomiu. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1984), Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydz. Prawa (1987).

1972-1977 w ZHP.

Od IX 1980 w NZS, członek Rady Koordynacyjnej w Komitecie Założycielskim NZS AGH, 3-5 IV 1981 delegat na I Ogólnokrajowy Zjazd NZS w Krakowie. 13-16 XII 1981 uczestnik strajku w Hucie im. Lenina, od 1982 działacz podziemnej struktury NZS, kolporter wydawnictw podziemnych, do 1984 współpracownik niezależnej biblioteki; 1982-1983 współzałożyciel, członek redakcji ?Kuriera Studenckiego?; współorganizator manifestacji, m.in. w 2. rocznicę rejestracji NZS (17 II 1983); uczestnik akcji ulotkowych, plakatowych, malowania na murach; zaangażowany w zbieranie składek na działalność związkową i pomoc represjonowanym, zbieranie informacji. 1982-1986 kilkakrotnie zatrzymywany, m.in. po 3 V 1982 i w IV 1984, na 48 godz., wielokrotnie przesłuchiwany; w X 1985 za kolportaż ulotek antywyborczych skazany przez Kolegium ds. Wykroczeń na 3 mies. aresztu zamienione orzeczeniem Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia na 1 mies. i grzywnę; 1986-1987 współpracownik, koordynator podziemnego Radia NZS. 1987-1990 pracownik biurowy, na różnych stanowiskach.

1991-1995 aplikacja adwokacka; od 1995 adwokat.

Dorota Nowok

Aleksandra Dziedzic - radna Rady Miasta Krakowa, Prawo i Sprawiedliwość, PiS Kraków, Dzielnica XII, Bieżanów, Prokocim

Urodzona w 1986 r. Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość. Pracuje w Komisjach RMK: Budżetowej, Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa, Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych oraz Infrastruktury.Absolwentka prawa na Uniwersytetecie Jagielońskim.

drewniane okna i drzwi pasywne, panele elewacyjne, certyfikat passive house