Roman Kałyniuk, ur. 25 VI 1950 w Stanisławowie (Ukraina). Ukończył Technikum Kolejowe w Nowym Sączu (1978).

1964-1991 kolejno uczeń szkoły przyzakładowej, mechanik naprawy silników spalinowych, mistrz, referent techniczny, kierownik Wydziałowego Biura Rozdzielczego na W-4 w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego w Nowym Sączu. 1967-1975 członek PTTK, 1972-1980 w PZPR, 1979-2001 członek, wiceprezes Polskiego Związku Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych w Nowym Sączu.

W VIII 1980 współorganizator kilkugodzinnych przestojów w pracy w ZNTK w sprawie powołania niezależnych związków zawodowych. Od III 1981 przewodniczący Komisji Oddziałowej W-4 ?S?, członek KZ ?S? przy ZNTK. 9-11 I 1981 współorganizator strajku w nowosądeckim Ratuszu, nast. uczestnik rozmów ze stroną rządową w sprawie niezrealizowanych postulatów. Kolporter niezależnych wydawnictw. 1981-1984 wielokrotnie przeszukiwany, przesłuchiwany i wzywany na rozmowy prewencyjne (na terenie ZNTK i w siedzibie SB).

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa (podczas internowania wystosował pismo do gen. Czesława Kiszczaka, protestując przeciwko przetrzymywaniu), zwolniony 10 III 1982. W ZNTK przeniesiony na gorsze stanowisko (pozbawiony stanowiska mistrza). III 1982 ? 1989 działacz podziemnych struktur ?S?, aktywny uczestnik Duszpasterstwa Ludzi Pracy oraz członek grupy pomagającej aresztowanym; organizator pomocy materialnej dla represjonowanych (wspólnie z ks. Stanisławem Jemioło i in.); kolporter ulotek i cegiełek na terenie ZNTK i wśród znajomych, uczestnik przeglądów kultury niezależnej; współorganizator (m.in. z Ewą Andrzejewską, Krzysztofem Lipińskim, Alicją i Gabrielem Derkowskimi, Zofią Pieczkowską, Ewą, Romanem i Andrzejem Haslingerami, Zofią Muzyczką, Henrykiem i Ryszardem Pawłowskimi, Magdaleną Kroh, Joanną i Jerzym Rasińskimi, Grzegorzem Sajdakiem) spotkań z działaczami opozycji, wykładów z zakresu historii i sztuki, wieczorków poetyckich, także w ramach Towarzystwa Polsko-Norweskiego (członek 1983-1991). Od 1988 w Polskim Związku Działkowców. W V 1988 współorganizator kilkugodzinnych przestojów w pracy na znak solidarności ze strajkującymi w kraju.

1989-1991 wiceprzewodniczący rady pracowniczej w ZNTK; członek KZ ?S? przy ZNTK. 23 III 1989 ? 1991 w KO ?S?, organizator spotkań (przygotowywał kandydatów i pozyskiwał mężów zaufania w komisjach wyborczych). 1991-1999 prezes zarządu Fundacji na Rzecz Miasta Nowego Sącza. 1991-1999 członek UD, nast. UW. 1995-1999 wiceprezes ds. gospodarczych KS Sandecja. 2000-2005 współwłaściciel Wydawnictwa Fundacja. 2001-2004 członek PO. Od 2006 współwłaściciel firmy rodzinnej Wydawnictwo i Drukarnia Nova Sandec.

Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi za pracę zawodową i społeczną (1978).

Sławomir Chmura

Aleksandra Dziedzic - radna Rady Miasta Krakowa, Prawo i Sprawiedliwość, PiS Kraków, Dzielnica XII, Bieżanów, Prokocim

Urodzona w 1986 r. Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość. Pracuje w Komisjach RMK: Budżetowej, Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa, Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych oraz Infrastruktury.Absolwentka prawa na Uniwersytetecie Jagielońskim.

drewniane okna i drzwi pasywne, panele elewacyjne, certyfikat passive house