Ryś Bogdan Jerzy, ur. 23 VII 1945 w Bydgoszczy. Ukończył Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Skarżysku-Kamiennej (1963).

1963–2005 pracownik Lokomotywowni PKP w Skarżysku-Kamiennej.

Od IX 1980 w „S”; wiceprzew. Komitetu Założycielskiego w PKP Lokomotywownia Pozaklasowa Skarżysko-Kamienna, nast. członek KZ; wiceprzew. TKK w Skarżysku-Kamiennej; w VI i VII 1981 delegat na I WZD Regionu Świętokrzyskiego, członek Prezydium ZR, przew. Komisji Interwencji, delegat na I KZD, członek KK. 13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Kielcach-Piaskach, organizator protestu przeciwko podaniu potraw mięsnych w wigilię Bożego Narodzenia, zwolniony 25 III 1982. W 1986 współorganizator, nast. członek Tymczasowej Rady „S” Regionu Świętokrzyskiego (z Marianem Jaworskim, Kazimierzem Korubą i Jerzym Stępniem), 1988–1989 członek RKW; kolporter prasy podziemnej i odezwy Tymczasowej Rady „S” Regionu Świętokrzyskiego do członków związku z Regionu Świętokrzyskiego; wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany.

W 1989 członek KO „S” w Skarżysku-Kamiennej; od IV 1989 członek, V 1989 – XII 1991 przew., nast. wiceprzew. KZ „S” PKP Zakład Taboru Cargo SA, delegat na kolejne WZD Regionu Świętokrzyskiego, I 1990 – VII 2002 członek Prezydium ZR, I 1990 – VI 1998 i od VII 2002 przew. Delegatury ZR w Skarżysku-Kamiennej. 1998–2002 przew. Rady Miasta Skarżysko-Kamienna; od 2002 członek Chrześcijańskiego Ruchu Samorządowego. Od 2005 na emeryturze.

1980–1981 rozpracowywany przez wydz. III „A” KWMO w Kielcach w ramach SOS; 1982–1983 kontrolowany przez Wydz. II KWMO w Kielcach w ramach KE; 1983–1987 rozpracowywany przez p. V RUSW w Skarżysku-Kamiennej w ramach SOR krypt. „Kurier”; 1987–1989 rozpracowywany przez p. V RUSW w Skarżysku-Kamiennej w ramach SOR krypt. „Zecer”; 1989-1990 rozpracowywany przez Wydz. III/Insp. 2 WUSW w Kielcach w ramach SOR krypt. „Wykonawcy”.

Marzena Grosicka

Aleksandra Dziedzic - radna Rady Miasta Krakowa, Prawo i Sprawiedliwość, PiS Kraków, Dzielnica XII, Bieżanów, Prokocim

Urodzona w 1986 r. Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość. Pracuje w Komisjach RMK: Budżetowej, Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa, Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych oraz Infrastruktury.Absolwentka prawa na Uniwersytetecie Jagielońskim.

drewniane okna i drzwi pasywne, panele elewacyjne, certyfikat passive house