Ryszard Lebiest, ur. 20 I 1942 w Krakowie. Ukończył Szkołę Poligraficzną tamże, specjalność zecer i linotypista (1962).

1958?1959 zatrudniony w Krakowskich Zakładach Graficznych w Krakowie, 1959?1983 w Prasowych Zakładach Graficznych tamże.

Od IX 1980 w ?S?, członek założyciel, przew. Tymczasowej KZ w PZG w Krakowie, nast. przew. KZ Drukarzy i Dziennikarzy PZG, przewodniczący branżowej Sekcji Poligrafii przy ZR Małopolska; od wiosny 1981 współzałożyciel, autor oraz organizator pracy zespołu red. pisma KZ PZG ?Sztylecik?; 18?20 VIII 1981 współorganizator krakowskich Dni bez Prasy (przez 3 dni nie wyszedł żaden tytuł prasowy), wydawca biuletynu ?Dni Bez Prasy?; w VII 1981 delegat na I WZD Regionu Małopolska, członek ZR. 13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Nowym Wiśniczu, nast. w Załężu k. Rzeszowa, uczestnik głodówki w Załężu, 11 III 1982 zwolniony ze względu na stan zdrowia, do I 1983 na zwolnieniu lekarskim; 1983?1989 organizator pomocy dla  internowanych i represjonowanych. 29 I 1983 ciężko pobity na ulicy przez tzw. nieznanych sprawców, przeszedł na rentę; 1983?1989 przew. TKZ w PZG; Od 1984 słuchacz 3-letniego kursu Chrześcijańskiego Uniwersytetu Robotniczego im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Krakowie-Mistrzejowicach. 1983?1989 redaktor techn. ?Tygodnika Powszechnego?. 1983?1989 działacz Ośrodka Kultury Niezależnej w Krakowie-Mistrzejowicach; 25?28 VIII 1988 członek Komitetu Organizacyjnego, Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka w parafii św. Maksymiliana Kolbe w Krakowie-Mistrzejowicach. 12?13 I 1990 delegat na II regionalne WZD, 1990?1992 członek ZR Małopolska oraz delegat na KZD.

Od 1989 redaktor techn. w Wydawnictwie Jagiellonia SA i ?Dzienniku Polskim?. 1989?2000 członek krakowskiego KO, członek Zarządu, redaktor nacz. biuletynu KO ?Krakus?. Do 1995 przew. KZ w WJ SA i ?Dzienniku Polskim?. 1998?2002 członek Prezydium Zarządu Dzielnicy IV Miasta Krakowa, odpowiedzialny za finanse i informacje, z-ca redaktora nacz. ?Biuletynu Dzielnicy IV?. Od 2002 na wcześniejszej, od 2007 na pełnej emeryturze. Odznaczony ?Medalem Obywatelskim? Komitetu Obywatelskiego Miasta Krakowa (2005), Medalem Niezłomnym w Słowie (2011).

1 IX 1982 ? 23 IX 1985 kontrolowany  przez Wydział III KW MO/WUSW w Krakowie w ramach KE krypt. Henryk.

Anna Kawalec

Aleksandra Dziedzic - radna Rady Miasta Krakowa, Prawo i Sprawiedliwość, PiS Kraków, Dzielnica XII, Bieżanów, Prokocim

Urodzona w 1986 r. Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość. Pracuje w Komisjach RMK: Budżetowej, Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa, Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych oraz Infrastruktury.Absolwentka prawa na Uniwersytetecie Jagielońskim.

drewniane okna i drzwi pasywne, panele elewacyjne, certyfikat passive house