Ryszard Lebiest, ur. 20 I 1942 w Krakowie. Ukończył Szkołę Poligraficzną tamże, specjalność zecer i linotypista (1962).

1958–1959 zatrudniony w Krakowskich Zakładach Graficznych w Krakowie, 1959–1983 w Prasowych Zakładach Graficznych tamże.

Od IX 1980 w „S”, członek założyciel, przew. Tymczasowej KZ w PZG w Krakowie, nast. przew. KZ Drukarzy i Dziennikarzy PZG, przewodniczący branżowej Sekcji Poligrafii przy ZR Małopolska; od wiosny 1981 współzałożyciel, autor oraz organizator pracy zespołu red. pisma KZ PZG „Sztylecik”; 18–20 VIII 1981 współorganizator krakowskich Dni bez Prasy (przez 3 dni nie wyszedł żaden tytuł prasowy), wydawca biuletynu „Dni Bez Prasy”; w VII 1981 delegat na I WZD Regionu Małopolska, członek ZR. 13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Nowym Wiśniczu, nast. w Załężu k. Rzeszowa, uczestnik głodówki w Załężu, 11 III 1982 zwolniony ze względu na stan zdrowia, do I 1983 na zwolnieniu lekarskim; 1983–1989 organizator pomocy dla  internowanych i represjonowanych. 29 I 1983 ciężko pobity na ulicy przez tzw. nieznanych sprawców, przeszedł na rentę; 1983–1989 przew. TKZ w PZG; Od 1984 słuchacz 3-letniego kursu Chrześcijańskiego Uniwersytetu Robotniczego im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Krakowie-Mistrzejowicach. 1983–1989 redaktor techn. „Tygodnika Powszechnego”. 1983–1989 działacz Ośrodka Kultury Niezależnej w Krakowie-Mistrzejowicach; 25–28 VIII 1988 członek Komitetu Organizacyjnego, Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka w parafii św. Maksymiliana Kolbe w Krakowie-Mistrzejowicach. 12–13 I 1990 delegat na II regionalne WZD, 1990–1992 członek ZR Małopolska oraz delegat na KZD.

Od 1989 redaktor techn. w Wydawnictwie Jagiellonia SA i „Dzienniku Polskim”. 1989–2000 członek krakowskiego KO, członek Zarządu, redaktor nacz. biuletynu KO „Krakus”. Do 1995 przew. KZ w WJ SA i „Dzienniku Polskim”. 1998–2002 członek Prezydium Zarządu Dzielnicy IV Miasta Krakowa, odpowiedzialny za finanse i informacje, z-ca redaktora nacz. „Biuletynu Dzielnicy IV”. Od 2002 na wcześniejszej, od 2007 na pełnej emeryturze. Odznaczony „Medalem Obywatelskim” Komitetu Obywatelskiego Miasta Krakowa (2005), Medalem Niezłomnym w Słowie (2011).

1 IX 1982 – 23 IX 1985 kontrolowany  przez Wydział III KW MO/WUSW w Krakowie w ramach KE krypt. Henryk.

Anna Kawalec

Aleksandra Dziedzic - radna Rady Miasta Krakowa, Prawo i Sprawiedliwość, PiS Kraków, Dzielnica XII, Bieżanów, Prokocim

Urodzona w 1986 r. Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość. Pracuje w Komisjach RMK: Budżetowej, Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa, Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych oraz Infrastruktury.Absolwentka prawa na Uniwersytetecie Jagielońskim.

drewniane okna i drzwi pasywne, panele elewacyjne, certyfikat passive house