Ryszard Maciejowski, ur. 26 VII 1950 w Gorajowicach k. Jasła. Ukończył Zasadniczą Szkołę Zawodową w Jaśle (1968), elektryk.

Od 1969 zatrudniony w Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców Społem w Jaśle.

Od IX 1980 związany z ruchem społecznym ?S?, współorganizator, nast. przewodniczący KZ ?S? w WSS Społem; od 28 II 1981 sekretarz Międzyzakładowej Komisji Porozumiewawczej ?S? w Jaśle. 15 II 1981 ? 22 I 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Uhercach. Po wyjściu związany z podziemnymi strukturami ?S? w Jaśle; 5 XI 1982 ? 4 II 1983 powołany do służby w Wojskowym Oddziale Specjalnym w Czerwonym Borze. Po zakończeniu służby organizator i kolporter wydawanego przez Komisję Koordynacyjną ?S? w Jaśle ?Biuletynu Informacyjnego?, działacz Duszpasterstwa Ludzi Pracy; w 1987 współorganizator umieszczenia na ścianie kaplicy kościoła św. Stanisława w Jaśle tablicy pamiątkowej poświęconej ks. Jerzemu Popiełuszce, w 1988 Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu.

Po 1989 członek ZChN. W III 1996 wyemigrował do Stanów Zjednoczonych.

Stanisław Fryc

Aleksandra Dziedzic - radna Rady Miasta Krakowa, Prawo i Sprawiedliwość, PiS Kraków, Dzielnica XII, Bieżanów, Prokocim

Urodzona w 1986 r. Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość. Pracuje w Komisjach RMK: Budżetowej, Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa, Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych oraz Infrastruktury.Absolwentka prawa na Uniwersytetecie Jagielońskim.

drewniane okna i drzwi pasywne, panele elewacyjne, certyfikat passive house