Ryszard Terlecki, ur. 2 IX 1949 w Krakowie. 1968-1970, 1972-1976 student historii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie; absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, kierunek historia (1976); 1980 doktorat na UJ, 1992 habilitacja w Instytucie Historii Nauki, Oświaty i Techniki PAN w Warszawie, od 2002 profesor.

W drugiej poł. l. 60. związany z ruchem hippisowskim. W III 1968 uczestnik wieców studenckich w Warszawie, na wiecach w Krakowie relacjonował przebieg wydarzeń w stolicy; 30 IV 1968 zatrzymany prewencyjnie przed 1 V 1968; w II 1970 w areszcie pod fikcyjnymi zarzutami kryminalnymi; w XII 1970 zatrzymany prewencyjnie przed manifestacjami solidarności studentów Krakowa z robotnikami Wybrzeża, zwolniony po 7 dniach. Wiosną 1976 uczestnik akcji zbierania podpisów pod protestami w sprawie represjonowanych studentów Jacka Smykały i Stanisława Kruszyńskiego; 1976-1980 prowadził kilka grup samokształceniowych i niezależnych obozów dla nauczycieli, studentów i licealistów. Od 1977 pracownik naukowy Instytutu Historii Nauki, Oświaty i Techniki PAN w Krakowie. We IX 1977 kolporter ?Komunikatu? KOR/KSS KOR w Krakowie, organizator zbiórki pieniędzy na pomoc dla robotników Radomia i Ursusa; od 1977 współpracownik SKS, autor podziemnego pisma ?Indeks?; pomysłodawca i współautor (z Waldemarem Czyżem, Januszem Tadeuszem Nowakiem, Zbigniewem Solakiem i Adamem Zagajewskim) kilkakrotnie wznawianego niezależnego opracowania Czego nie ma w podręcznikach? (Wydawnictwo Krzyża Nowohuckiego, Kraków 1980); w VIII 1980 współorganizator akcji informacyjnej w Krakowie i zbierania podpisów pod apelami poparcia dla strajkujących na Wybrzeżu.

Od IX 1980 w ?S?. Od I 1981 wykładowca w działającej przy MKZ, nast. ZR Małopolska Wszechnicy Robotniczej. Po 13 XII 1981 przez 3 tyg. w ukryciu, 17 XII 1981 uczestnik demonstracji na Rynku Głównym w Krakowie. Od III 1982 uczestnik niezależnych akcji oświatowych: wykładowca historii w kościołach, w KIK, m.in. w Krakowie, Gliwicach, Opolu, Rzeszowie, Przemyślu, Nowym Sączu, od 1984 w ramach Chrześcijańskiego Uniwersytetu Robotniczego im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Krakowie-Mistrzejowicach; autor w pismach podziemnych, m.in. w ?Solidarności Narodu?, ?Polityce Polskiej?, ?Małej Polsce?, ?Solidarności Rolników?, ?Krytyce?, ?Robotniku Polskim?, a także w ?Tygodniku Powszechnym?, ?Znaku?, ?Przeglądzie Katolickim?; 1983-1989 członek redakcji podziemnego pisma ?Arka?. W VIII 1988 uczestnik Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka w Krakowie-Mistrzejowicach. Wiosną 1989 współzałożyciel, redaktor podziemnego dwutygodnika ?Świat?. Kilkakrotnie zatrzymywany, przeszukiwany.

W 1989 uczestnik kampanii przed wyborami 4 VI 1989. Od 1985 wykładowca na Wydziale Filozoficznym Towarzystwa Jezusowego w Krakowie, a od 1999 w Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie, 2003-2007 prorektor. 1990-1992 współzałożyciel, z-ca redaktora nacz. dziennika ?Czas Krakowski?. 1991-1992 członek władz krajowych Koalicji Republikańskiej, 1992-1997 przew. Zarządu Wojewódzkiego Partii Chrześcijańskich Demokratów. 1995-1998 przew. Rady Programowej Radia Kraków. 1996-1998 redaktor nacz. dziennika ?Nowiny? w Rzeszowie. 1996-2004 wykładowca UJ. 1997-2000 w SKL, członek Rady Krajowej. Radny Miasta Krakowa: 1998-2002 z listy AWS, 2006-2007 z listy PiS. 2001-2005 naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Krakowie, 2006-2007 dyr. Oddziału krakowskiego IPN. Od 2003 wykładowca historii w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Od 2007 poseł RP z listy PiS, członek Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, a także Kultury i Środków Przekazu. Od 2008 w PiS, od 2011 członek Komitetu Politycznego. Publicysta m.in. ?Nowego Świata?, ?Ładu?, ?Gościa Niedzielnego?, ?Rzeczpospolitej?, ?Naszego Dziennika?, ?Dziennika Polskiego?, ?Nowej Gazety?, ?Naprzeciw?, ?Głosu. Tygodnika Nowohuckiego?.

Autor m.in.: Oświata dorosłych i popularyzacja nauki w Galicji w okresie autonomii (1990), Dyktatura zdrady. Polska w 1947 roku (1991), Uniwersytet Latający i Towarzystwo Kursów Naukowych 1977-1981 (2000), Profesorowie UJ w aktach UB i SB (2002), Historia wychowania. Wiek XIX i XX (współautor, 2005), Miecz i tarcza komunizmu. Historia aparatu bezpieczeństwa w Polsce 1944-1990 (2007), ?Solidarność?. Dekada nadziei 1980-1989 (2010).

1976-16 XI 1981 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Krakowie w ramach SOR krypt. Adam; 16 IV 1986-I 1988 rozpracowywany przez Wydz. III-1 WUSW w Krakowie w ramach SOS krypt. Myśliciel; od 19 I 1988 rozpracowywany przez Wydz. III-1 WUSW w Krakowie w ramach SOR krypt. Arka, zdjęto z ewidencji 31 XII 1989.

Martyna Skrzypczak, Sławomir Chmura

Aleksandra Dziedzic - radna Rady Miasta Krakowa, Prawo i Sprawiedliwość, PiS Kraków, Dzielnica XII, Bieżanów, Prokocim

Urodzona w 1986 r. Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość. Pracuje w Komisjach RMK: Budżetowej, Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa, Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych oraz Infrastruktury.Absolwentka prawa na Uniwersytetecie Jagielońskim.

drewniane okna i drzwi pasywne, panele elewacyjne, certyfikat passive house