Stanisław Dudek, ur. 15 XII 1949 w Gorlicach (woj. małopolskie). Ukończył ZSZ w Gorlicach (1968).

1964-1984 spawacz w Fabryce Maszyn i Sprzętu Wiertniczego Glinik w Gorlicach (w 1973 zmiana nazwy na Fabryka Maszyn Wiertniczych i Górniczych Glinik). 1980-1984 działacz sportowy w GKS Glinik w sekcji piłki nożnej.

W 1980 współorganizator ?S? na wydziale, przewodniczący Komitetu Założycielskiego na Wydziale Konstrukcji Stalowych w FMWiG Glinik, nast. przewodniczący Komisji Wydziałowej ?S? tamże. Od 1980 kolporter wydawnictw niezależnych na terenie zakładu. 9-11 I 1981 wspierał strajkujących w nowosądeckim Ratuszu. Od II 1981 członek KZ ?S?; od X 1981 na etacie związkowym w KZ. 14-15 XII 1981 współorganizator strajku okupacyjnego i wieców. XII 1981 ? V 1982 kilkukrotnie przesłuchiwany i dwa razy zatrzymywany do 48 godz. (m.in. 3 V 1982). Od XII 1981 organizator podziemnych struktur ?S?; zbierał składki na działalność związkową, organizował pomoc materialną i finansową dla internowanych; blisko współpracował z Leopoldem Jamro, Tadeuszem Gerhardtem, Józefem Sandeckim, Janem Topolskim, Wiesławem Sochą, Zdzisławem Mońką. 8 V 1982 zatrzymany i od 11 V internowany w Ośr. Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa, Uhercach i ponownie w Załężu; zwolniony 10 VIII 1982. 1982-1983 uczestnik spotkań opozycyjnych struktur w Haczewie. 1982-1984 współzałożyciel i organizator wydawania ?Wolnego Górnika? (zorganizował powielacz od ?S? w Hucie im. Lenina) wraz ze Stanisławem Elmerem, Markiem Bugno, Romanem Stawiarskim, Walerianem Woźniakiem, Wojciechem Muchą, Tadeuszem Krokiem, Romanem Kosibą, Dorotą Muchą, Stanisławem Jarkiem, Bogumiłą Gurbą; drukarz ulotek. Organizator kolportażu pism w zakładzie i na terenie Gorlic: ?Hutnika?, ?KOS?, ?Tygodnika Mazowsze?, ?Wolnego Górnika?, ?Janosika?, ulotek; zaopatrywał się m.in. u Czesława Jodłowskiego w Nowym Targu (również wymiana pism); łącznikami z Krakowem byli T. Krok i Aleksander Piecuch. Współorganizator grupy pomagającej aresztowanym. W 1983 współorganizator wyrzucenia ulotek z biurowca na terenie zakładu. 1983-1984 wiceprzewodniczący Zakładowej Rady Pracowniczej. 7 III 1984 zatrzymany a 9 III aresztowany za rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji i szkalowanie PRL; dokonano przeszukania mieszkania; przetrzymywany w RUSW w Gorlicach i Grybowie, nast. w AŚ w Nowym Sączu, Krośnie (w V 1984 prowadził tam 4 dniową głodówkę przeciwko brakowi widzeń z bliskimi) i ponownie w Nowym Sączu; 8 VI 1984 zwolniony z pracy, żona była zastraszana możliwością odebrania dzieci; 26 VII 1984 zwolniony na mocy amnestii, 10 IX 1984 sprawę umorzono. Do 3 X 1984 bez zatrudnienia, nast. do 1991 zatrudniony na gorszych warunkach jako spawacz w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Gorlicach. 1984-1989 współorganizator Mszy za Ojczyznę, 1985-1989 Duszpasterstwa Ludzi Pracy. Do 1988 wielokrotnie przesłuchiwany, zwłaszcza przed rocznicami patriotycznymi i pielgrzymkami.

W 1989 uczestnik kampanii wyborczej KO ?S?: pomagał w organizowaniu zebrań i wieców przedwyborczych. 1991-1998 spawacz w FMWiG ?Glinik?; 1991-1995 przewodniczący ?S? na Wydziale Konstrukcji Stalowych, nast. do 1998 członek KZ ?S?. 1998-1999 spawacz w Polservice Sp. z o.o. w Warszawie. 1999-2009 na rencie; od 1999 w Komisji Emerytów i Rencistów przy KM ?S? FMWiG Glinik. Od 2009 emeryt. Uhonorowany Medalem Zasłużony dla Małopolskiej Solidarności (2000), Medalem Niezłomnym w Słowie (2011).

Od 27 XII 1981 rozpracowywany przez Wydział IIIA/V KW MO/WUSW w Nowym Sączu, następ. SB RUSW Gorlice pion VI w ramach KE krypt. ?Trener? - do 27 I 1989 oraz 19 VIII 1983 ? 21 IV 1984 figurant SOS krypt. ?Samorząd? prowadzonej przez SB RUSW pion V w Gorlicach.

Sławomir Chmura

Aleksandra Dziedzic - radna Rady Miasta Krakowa, Prawo i Sprawiedliwość, PiS Kraków, Dzielnica XII, Bieżanów, Prokocim

Urodzona w 1986 r. Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość. Pracuje w Komisjach RMK: Budżetowej, Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa, Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych oraz Infrastruktury.Absolwentka prawa na Uniwersytetecie Jagielońskim.

drewniane okna i drzwi pasywne, panele elewacyjne, certyfikat passive house