Stanisław Kaleciak, ur. 1 XI 1947 w Bielance, woj. małopolskie, zm. 13 II 2003 tamże. Absolwent Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Rzeszowie, Wydział Mechaniczny, specjalność: obrabiarki, narzędzia i technologia budowy maszyn (1971).

1972-1973 starszy technolog w Przedsiębiorstwie Produkcji i Montażu Urządzeń Odlewniczych Pemod w Myślenicach, 1973-1987 pracownik Nowotarskich Zakładów Przemysłu Skórzanego Podhale w Nowym Targu, kolejno: konstruktor na Wydziale Rozwoju, od 1976 z-ca kierownika Działu Techniczno-Konstrukcyjnego w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym, w 1979, po odmowie wstąpienia do PZPR, zdegradowany na etat konstruktora, od 1980 specjalista konstruktor na Wydziale Rozwoju. Współautor kilku patentów, autor projektów racjonalizatorskich.

Od IX 1980 w ?S?, członek Komitetu Założycielskiego NSZZ w NZPS Podhale; autor rozwiązań dotyczących struktury organizacyjnej Związku, od 20 II 1981 wiceprzewodniczący KZ ?S?, w 1981 etatowy pracownik NSZZ ?S? tamże. 1980-1981 na czele zespołu opracowującego ordynacje wyborcze zakładowej ?S? (do KZ, Prezydium, delegatów na WZD); w 1981 przewodniczący kolegium redakcyjnego gazety zakładowej ?Podhale?, autor artykułów tamże oraz w ?Komunikacie Sekcji Informacji KZ NSZZ ?S? NZPS Podhale?. VII 1981 delegat na I WZD Regionu Małopolska w Tarnowie. 13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa, Nowym Łupkowie i Uhercach. W Załężu próbowano zwerbować go do współpracy jako TW, odmawiał rozmów z funkcjonariuszami SB, odmówił podpisania oświadczenia o przestrzeganiu przepisów stanu wojennego. W VII 1982, w Uhercach, odmówił skorzystania z 14-dniowej przepustki. Zwolniony 25 XI 1982. 1982-1989 działacz podziemnych struktur ?S?; kilkukrotnie przesłuchiwany (m.in. 13 XII 1982 i 26 I 1983), 2-4 X 1985 zatrzymany, 2 X 1985 rewizja w mieszkaniu (w związku z kolportażem podziemnych wydawnictw), żona poddawana szykanom, wielokrotnie nachodzony w domu przez funkcjonariuszy SB, odrzucił propozycję emigracji; 7 II 1983 zwolniony z pracy za działalność związkową, nast., po wyroku Sądu Pracy, przywrócony na gorszych warunkach; 1984-1987 na bezpłatnym urlopie wychowawczym wymuszonym sytuacją w zakładzie. W VI 1983 organizator pielgrzymki na Jasną Górę, na spotkanie z Janem Pawłem II. 1987-1988 pracował w gospodarstwie rolnym, 1988-1990 szef produkcji w Zakładzie Przetwórstwa Drewna w Rabie Wyżnej.

W 1989 reaktywował struktury ?S? RI w Rabie Wyżnej i Bielance, przewodniczący Koła w Bielance, przewodniczący Zarządu Gminnego, od 25 XI 1989 członek Rady Wojewódzkiej ?S? RI w Krakowie. 9 IV 1989 wszedł w skład KO ?S? w Zakopanem, 3 XII 1989 przewodził grupie inicjatywnej KO w Rabie Wyżnej, w 1990 uczestnik z ramienia ?S? RI kampanii wyborczej przed wyborami samorządowymi. 1990-1994 radny i wójt Gminy Raba Wyżna. W 1990 założyciel i redaktor ?Zielonego Mosteczka?, pisma KO w Rabie Wyżnej, 24 II 1991 współzałożyciel koła Chrześcijańskiej Demokracji w Rabie Wyżnej. 1991-1992 w PChD, nast. w Stronnictwie Ludowo-Chrześcijańskim (do 30 XII 1996). 1994-1998 ponownie pracował w gospodarstwie rolnym. 1995-2003 palacz-konserwator w SP w Bielance. 1998-2002 radny powiatu nowotarskiego. 1998-2003 sekretarz Gminy Raba Wyżna. W 1998 współzałożyciel Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Rabie Wyżnej.

Sławomir Chmura

Aleksandra Dziedzic - radna Rady Miasta Krakowa, Prawo i Sprawiedliwość, PiS Kraków, Dzielnica XII, Bieżanów, Prokocim

Urodzona w 1986 r. Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość. Pracuje w Komisjach RMK: Budżetowej, Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa, Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych oraz Infrastruktury.Absolwentka prawa na Uniwersytetecie Jagielońskim.

drewniane okna i drzwi pasywne, panele elewacyjne, certyfikat passive house