Stanisław Krzyszkowski Siess, ur. 3 X 1947 w Krakowie. Absolwent Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie, kierunek ekonomia (1971). 1963-1965 członek ZMS, 1965-1967 ZSP. W III 1968 uczestnik wieców studenckich w Krakowie. 1971-1973 mł. asystent w Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce. 1972-1974 członek SD. 1973-1975 z-ca kierownika działu gospodarczego w Akademii Górniczo-Hutniczej, od 1975 pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego, do 1980 kierownik Działu Planowania i Realizacji Prac Badawczych w pionie Nauki i Współpracy Naukowej, w 1981 oddelegowany do pracy w ?S?, XII 1981-1985 z-ca dyr. ds. administracyjnych Instytutu Biologii Molekularnej. Od IX 1980 w ?S?, współorganizator Komitetu Założycielskiego, nast. przewodniczący Koła ?S? Pracowników Administracji i Obsługi UJ, od IX 1980 członek Uniwersyteckiej Komisji Porozumiewawczej Komitetów Założycielskich na UJ, od X 1980 skarbnik Komitetu Założycielskiego, I-XII 1981 wiceprzewodniczący Uczelnianej KZ (na etacie), przedstawiciel ?S? (jako obserwator) w Senackiej Komisji Finansów. 1980-1981 organizator działalności wydawniczej, odpowiedzialny m.in. za wydawanie ?Serwisu Informacyjnego NSZZ ?Solidarność?? UJ; w VII 1981 delegat na I WZD Regionu Małopolska. 1982-1988 członek TKZ ?S? na UJ, skarbnik. Od 1982 prowadził sekretariat RKW (od 28 X 1983 RKS), odpowiedzialny za kontakty pomiędzy poszczególnymi strukturami i członkami podziemnej ?S? w Małopolsce, w V 1982 opracował system łączności (sposób komunikacji i kodów) funkcjonujący do 1984. Od 1985 st. specjalista naukowo-techniczny w Zakładzie Bibliografii Polskiej im Karola Estreichera. W 1989 uczestnik kampanii wyborczej KO ?S?, przewodniczący Komisji Wyborczej we wsi Grabie. IV-XII 2006 członek Rektorskiej Komisji ds. Inwigilacji UJ przez SB PRL, od 13 IX 2008 wiceprzewodniczący Komisji Bibliografii Komparatystycznej i Literackiej przy Międzynarodowym Kongresie Slawistów. Od 28 VIII 1991 członek Stowarzyszenia Wspólnota Polska Oddział w Krakowie, 1999-2001 skarbnik Oddziału, od 2009 członek Komisji Rewizyjnej. Redaktor Bibliografii Polskiej Estreicherów XIX stulecia (t. 17, cz. II, t. 35, dodatki do cz. III), autor kilku publikacji książkowych z zakresu ceramiki polskiej.

Helena Szczodry

Aleksandra Dziedzic - radna Rady Miasta Krakowa, Prawo i Sprawiedliwość, PiS Kraków, Dzielnica XII, Bieżanów, Prokocim

Urodzona w 1986 r. Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość. Pracuje w Komisjach RMK: Budżetowej, Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa, Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych oraz Infrastruktury.Absolwentka prawa na Uniwersytetecie Jagielońskim.

drewniane okna i drzwi pasywne, panele elewacyjne, certyfikat passive house