Stanisław Nowacki, ur. 12 IX 1956 w Trzemeśni (woj. małopolskie). Absolwent Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, kier. biologia (1979).

1979-1981 nauczyciel w Zbiorczej Szkole Gminnej w Myślenicach, 1981-1984 laborant w ZOZ nr 5 tamże.

W „S” od 1980; założyciel koła „S” w swojej szkole. , inicjator powstania Komisji Zakładowej tamże; 1980-1981 inicjator i członek Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej w Myślenicach, odpowiedzialny za struktury „S” w oświacie. Jesienią 1980 uczestnik strajku w zakładach „Pemod” tamże. Kolporter niezależnych wydawnictw w ramach tzw. sieci ABC, m.in. „Gońca Małopolskiego”, „Tygodnika Solidarność”. Po 13 XII 1981 organizator pomocy dla rodzin osób internowanych, w tym ich wypoczynku na terenie Myślenic oraz Bysiny; kolporter nielegalnych wydawnictw, m.in. „Hutnika” i „Tygodnika Mazowsze”. 1984-1992 kierownik pracowni analitycznej w Spółdzielni Inwalidów „Raba” w Myślenicach.

20 IV 1989 wszedł w skład Tymczasowej Międzyzakładowej Komisji Organizacyjnej NSZZ „S” w Myślenicach. Od 1989 w Biurze Wyborczym Małopolskiego Komitetu Wyborczego „S” w Myślenicach (przekształconego 14 VI 1989 w KO Ziemi Myślenickiej „S”), odpowiedzialny za przeprowadzenie oraz nadzór nad wyborami 4 VI na terenie gmin Pcim i Tokarnia (wyłonienie mężów zaufania, nawiązywanie z nimi kontaktów podczas wyborów, odbieranie sprawozdań dot. frekwencji oraz wyników końcowych). 1989-1992 przewodniczący KZ „S” w SI „Raba” oraz od 6 VII 1989 Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej w Myślenicach, przekształconej nast., dzięki jego staraniom w Delegaturę Zarządu Regionu Małopolska, jej przewodniczący (1990-1992); 1990-1992 członek Zarządu Regionu Małopolska, delegat na WZD i KZD. 1992-1998 burmistrz Miasta i Gminy Myślenice. 1994-2007 współzałożyciel i przewodniczący Związku Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa w Mszanie Dolnej, 1998-2007 prezes Zarządu; m.in. podjął wraz z innymi działania mające na celu ochronę Zbiornika Dobczyckiego i rzeki Raby jako największego źródła wody pitnej dla miasta Krakowa i innych gmin. 1998-2006 radny powiatu myślenickiego z Listy Samorządowej Ziemi Myślenickiej, członek Komisji Budżetowej, Ochrony Środowiska, Zdrowia. 2000-2002 w SKL, przewodniczący zarządu powiatowego. 2007-2008 dyrektor ds. handlowych w Zakładzie Utylizacji Odpadów w Myślenicach. Od 2008 prezes Zarządu w Ośrodku Sportu Turystyki i Rekreacji w Niepołomicach Sp. z o.o. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (2001).

Sławomir Chmura

Aleksandra Dziedzic - radna Rady Miasta Krakowa, Prawo i Sprawiedliwość, PiS Kraków, Dzielnica XII, Bieżanów, Prokocim

Urodzona w 1986 r. Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość. Pracuje w Komisjach RMK: Budżetowej, Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa, Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych oraz Infrastruktury.Absolwentka prawa na Uniwersytetecie Jagielońskim.

drewniane okna i drzwi pasywne, panele elewacyjne, certyfikat passive house