Stanisław Piotr Kosior, ur. 19 X 1952 w Starachowicach. Uczeń Liceum dla Pracujących w Starachowicach (1974–1977).

1965–1989 członek, instruktor ZHP. 1972–1976 zatrudniony w FSC w Starachowicach, 1978–1982 w Kieleckim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego.

Od X 1980 w „S”, przew. Komitetu Założycielskiego, nast. wiceprzew. KZ, delegat na I WZD Regionu Świętokrzyskiego. XII 1981 – VI 1982 współorganizator podziemnych struktur „S” w Kielcach i Starachowicach, odpowiedzialny za poligrafię i kolportaż, drukarz i kolporter tzw. czerwonych ulotek (nazwa pochodzi od koloru farby), uczestnik akcji malowania haseł, ulotkowych i in. Aresztowany 10 VI 1982 za druk i kolportaż ulotek, 30 VII 1982 skazany przez Sąd Wojewódzki w Kielcach na 3 lata pozbawienia wolności, VI–IX 1982 przetrzymywany w AŚ w Kielcach-Piaskach, następnie do IV 1983 w Zakładzie Karnym w Hrubieszowie, uczestnik głodówki o status więźnia politycznego. W 1984 zatrudniony w Woj. Przedsiębiorstwie Usługowo-Produkcyjnym Przemysłu Terenowego w Kielcach, w 1985 w Pracowni Ceramiki Szlachetnej w Starachowicach, 1985–1986 w FSC Zakładzie Tapicersko-Samochodowym, 1986–1988 w FSC Zakładzie Remontowo-Budowlanym, 1988–1989 w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej Wanacja. W VI 1988 współorganizator w Wąchocku i na Wykusie w Puszczy Jodłowej uroczystości pogrzebowych prochów mjr. Jana Piwnika ps. Ponury.

W II 1989 przew. Tymczasowej KZ w SML-W Wanacja, IV 1989–1991 członek Prezydium KO NSZZ „S” Regionu Świętokrzyskiego (powołanego 7 IV 1989 r.; 7 IX 1989 r. nastąpiło przekształcenie w Świętokrzyski Komitet Obywatelski) i KO NSZZ „S” w Starachowicach; 1989–2002 delegat na kolejne WZD Regionu Świętokrzyskiego, członek ZR, do 1998 przew. Delegatury „S” w Starachowicach. 1997–2002 w RS AWS; od 2002 w PiS. 2005–2007 zatrudniony w Biurze Poselskim Krzysztofa Lipca w Starachowicach, od 2008 w Kancelarii Radcy Prawnego W. Goliata tamże. Od 1999 członek Stowarzyszenia Dolina Kamiennej, od 2003 organizator Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Kotyzka, od 2008 członek Stowarzyszenia Wolni i Solidarni 1980–1989.

Paweł Perchel

Aleksandra Dziedzic - radna Rady Miasta Krakowa, Prawo i Sprawiedliwość, PiS Kraków, Dzielnica XII, Bieżanów, Prokocim

Urodzona w 1986 r. Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość. Pracuje w Komisjach RMK: Budżetowej, Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa, Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych oraz Infrastruktury.Absolwentka prawa na Uniwersytetecie Jagielońskim.

drewniane okna i drzwi pasywne, panele elewacyjne, certyfikat passive house