Stanisław Władysław Malara, ur. 4 V 1945 w Kobylnicach (woj. Świętokrzyskie). Ukończył ZSZ w Staszowie (1963).

1963?2001 (od 1989 pn. Kombinat Metalurgiczny Nowa Huta, 1990-2004  Huta  im. Tadeusza Sendzimira, 2004-2007 Mittal Steel Poland S.A Oddzial Kraków, od X 2007 ArcelorMittal Poland S.A. Oddział Kraków), na Wydz. Walcownia Blach Karoseryjnych (ZB-2). 1963-1980 członek Związku Zawodowego Hutników.

27 VIII 1980 uczestnik strajku na Wydz., od IX 1980 w ?S?, członek Komitetu Założycielskiego na Wydz., od III 1981 Komisji Wydziałowej; przewodniczący ogniwa ?S? na zmianie A. 13-15/16 XII 1981 uczestnik strajku w HiL, członek KS na Wydziale Walcownia Blach Karoseryjnych; 13 XII 1981-1985 koordynator akcji plakatowych i ulotowych na terenie HiL i Nowej Huty. Od I/II 1982 członek Komitetu Ocalenia Solidarności (pierwszej tajnej struktury "S" w HiL); od VIII 1982 współpracownik organizacji o nazwie GROT,  pierwszej tajnej struktury koordynującej podziemną działalność związkową w Krakowie-Nowej Hucie (do pocz.  XI 1982);  we IX 1982 po załamaniu się  działalności GROT-a współorganizator (z Markiem Szczupakiem) spotkania, które zapoczątkowało działalność Tajnej Komisji Robotniczej Hutników, współpracownik tejże. 1982/1983 współtwórca (z ks. Władysławem Palmowskim) Społecznego Funduszu Pomocy Pracowniczej, realizującego funkcje socjalne ?S?, m.in. wypłacanie zasiłków,  1983?1988 przew. Funduszu. W 1982 współorganizator, uczestnik manifestacji ulicznych; w VII 1982 przesłuchiwany. 1982?1986 współorganizator mszy za ojczyznę w kościele Matki Bożej Królowej Polski (Arka Pana) w Krakowie-Bieńczycach; 26 IV ? 4/5 V 1988 uczestnik strajku na Wydz. Walcowni Blach Karoseryjnych, od V 1988 uczestnik reaktywowania struktur ?S? w HiL.

1989-2001 członek Komisji Wydziałowej ?S? w Walcowni Blach Karoseryjnych, IV 1989 - 1998 wiceprzewodniczący. Od 2001 na emeryturze. 1998-2002 radny Miasta Krakowa z listy AWS, 2002-2006 z listy PiS; od 2002 radny Rady Dzielnicy XVI Nowa Huta Bieńczyce, od 27 I 2011 zastępca przewodniczącego Zarządu Dzielnicy XVI.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1981), medalem Zasłużony dla Huty im. T. Sendzimira (1994), Odznaczony Medalem Zasłużony dla Małopolskiej Solidarności (2005), Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009), Medalem Niezłomny w Słowie (2011).

Piotr Terlecki

Aleksandra Dziedzic - radna Rady Miasta Krakowa, Prawo i Sprawiedliwość, PiS Kraków, Dzielnica XII, Bieżanów, Prokocim

Urodzona w 1986 r. Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość. Pracuje w Komisjach RMK: Budżetowej, Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa, Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych oraz Infrastruktury.Absolwentka prawa na Uniwersytetecie Jagielońskim.

drewniane okna i drzwi pasywne, panele elewacyjne, certyfikat passive house