Działania Delegatury IPN w Kielcach

  1. 27 listopada 2012 r. w Zespole Szkół Elektrycznych im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w Kielcach (ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 6) odbyło się otwarcie wystawy „586 dni stanu wojennego”, przygotowanej przez Biuro Edukacji Publicznej Delegatury IPN w Kielcach.Prelekcję „Stan wojenny w regionie świętokrzyskim” wygłosił pracownik BEP Delegatury IPN w Kielcach Edyta Krężołek. Ekspozycja pozostanie otwarta dla zwiedzających do 4 grudnia 2012 r.
  1. 5 grudnia 2012 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Starachowicach (ul. dr. W. Borkowskiego) odbędzie się IV Konkurs Historyczny pod nazwą „Orła WRONa nie pokona”. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie „Wolni i Solidarni 1980-1989”. Patronat: Instytut Pamięci Narodowej, NSZZ Solidarność Region Świętokrzyski, Świętokrzyski Kurator Oświaty, Starosta Powiatu Starachowickiego. Patronat medialny objął „Tygodnik Starachowicki”. Podczas konkursu wystąpi dr Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki (BEP Delegatura IPN w Kielcach) i przedstawi rozwój badań nad historią „Solidarności” i opozycji w regionie świętokrzyskim.
  1. 11 grudnia 2012 r. Ostrowieckie Stowarzyszenie Historyczne „Solidarność i Pamięć” przy współpracy Ostrowieckiego Towarzystwa Naukowego i Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim organizuje panel dyskusyjny: „Społeczeństwo polskie wobec stanu wojennego”. Spotkanie odbędzie się w Auli Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim (ul. Akademicka 20) Początek panelu godz. 17.00: wystąpienie prof. Antoniego Dudka: „Dlaczego wprowadzono stan wojenny?”. Godz. 17.45-19.00 debata: „Społeczeństwo polskie wobec stanu wojennego” z udziałem: prof. Antoniego Dudka (Uniwersytet Jagielloński), prof. Grzegorza Miernika (Uniwersytet Jana Kochanowskiego), dr Ryszarda Śmietanki-Kruszelnickiego (Delegatura IPN w Kielcach). Moderator: dr Paweł Gotowiecki (Ostrowieckie Stowarzyszenie Historyczne „Solidarność i Pamięć”).
  1. 13 grudnia 2012 r. o godz. 10.00 w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie (ul. 11 Listopada 3) odbędzie się otwarcie wystawy „Opozycja i opór społeczny w regionie świętokrzyskim 1975 - 1989” (przygotowana przez BEP Delegatury IPN w Kielcach). Podczas otwarcia prelekcję na temat stanu wojennego wygłosi Edyta Krężołek (BEP Kielce), współautorka wystawy. Wystawa będzie prezentowana do 19 grudnia 2012 r.
  1. 13 grudnia 2012 r. o godz. 12.00 w V Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Piotra Ściegiennego w Kielcach prelekcję (połączoną z pokazem multimedialnym) pt. „Stan wojenny w Polsce (na przykładzie regionu świętokrzyskiego)” wygłosi pracownik BEP Delegatury IPN w Kielcach Marzena Grosicka.
  1. Od 13 do 21 grudnia 2012 r. w Kielcach (na Rynku) prezentowana będzie wystawa „586 dni stanu wojennego” (przygotowana przez BEP Delegatury IPN w Kielcach).

Aleksandra Dziedzic - radna Rady Miasta Krakowa, Prawo i Sprawiedliwość, PiS Kraków, Dzielnica XII, Bieżanów, Prokocim

Urodzona w 1986 r. Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość. Pracuje w Komisjach RMK: Budżetowej, Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa, Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych oraz Infrastruktury.Absolwentka prawa na Uniwersytetecie Jagielońskim.

drewniane okna i drzwi pasywne, panele elewacyjne, certyfikat passive house