Prezentowane biogramy są efektem pracy nad I i II tomem publikacji: Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976-1989. Ze względu na przyjęte limity i kryteria wybór osób i haseł jest ograniczony. Intencją autorów było przedstawienie działaczy regionalnych NSZZ „Solidarność” oraz niepodległościowych, którzy byli aktywni przed rokiem 1980, w latach 1980-1981, a także kontynuowali działalność w podziemnych strukturach Związku i opozycji politycznej oraz tych, którzy ją dopiero podjęli w l. 80.

B
C
D
G
J
K
L
Ł
M
N
P
R
S
W

Ogrody Zimowe, Szkło Architektoniczne, tarasy, elewacje drewniane, oranżerie, werandy, przeszklenia wintegarden

drewniane okna i drzwi pasywne, panele elewacyjne, certyfikat passive house