Tadeusz Górczyk, ur. 16 X 1961 w Jaśle. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wydz. Wiertniczo-Naftowy, gazownictwo ziemne (1987).

Od XI 1980 przew. Komisji Wydz. Wiertniczo-Naftowego NZS. 13  – 16 XII 1981  z grupą  studentów AGH uczestnik strajku w Hucie im. Lenina, podczas pacyfikacji aresztowany, od 17  XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Nowym Wiśniczu i Załężu k. Rzeszowa, 11 III 1982 zwolniony. Po wyjściu przew. Komisji Uczelnianej Akademickiej Rady Samorządu w AGH w Krakowie, związany z podziemnymi strukturami NZS w Krakowie oraz „S” w Jaśle; od 1982 współpracownik Duszpasterstwa Ludzi Pracy w Jaśle, współorganizator mszy za ojczyznę; wydawca, redaktor podziemnego „Biuletynu Informacyjnego” (wydawanego w Jaśle przez Komitet Koordynacyjny „S”), autor, kolporter; 1982–1986 założyciel, autor, przepisywacz, kolporter, udostępniał mieszkanie na drukarnię „Kuriera Studenckiego”; 1982–1985 działacz Duszpasterstwa Akademickiego w Krakowie; wytwórca, kolporter znaczków poczt podziemnych NZS; kilkakrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany w Krakowie. 27 VII – 9 VIII 1989 po odmowie odbycia zasadniczej służby wojskowej w służbie zastępczej w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Rymanowie.

W 1990 zatrudniony w Delegaturze ZR „S” Małopolska Biuro w Jaśle.  Na początku lat 90. współzałożyciel dwóch spółek radiowych: PPUM MAKS Sp. z OO oraz  „FAKTY”. 1991–1993 poseł z listy PC. 1991–1993 prezes Zarządu Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Jaśle, 1993–1995 członek Zarządu Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego, 1995–1997 w Fakt Sp. z o.o. w Krośnie. 1997–2007 sekretarz miasta Jasła.  W 2000 odpowiedzialny za produkcję programu TV Jasło, autor serwisów informacyjnych. 2006–2010 radny powiatu jasielskiego z listy Przymierza Samorządowego Prawicy.

2008–2009 dyr. Zakładu Obsługi Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, I–VI 2009 dyr. i redaktor nacz. TVP Rzeszów, do XII 2010 na zasiłku rehabilitacyjnym po operacji. Od XII 2010 etatowy członek Zarządu Powiatu Jasielskiego. Reżyser filmów dokumentalnych: Beskid Niski (2004) i Święta Jadwiga Królowa Patronka Gimnazjum nr 1 w Jaśle (2006), autor książki Jasło moje miasto. Wariacje na temat miasta Jasła pisane o poranku (2006).

12 IV 1985 - 29 XI 1988 rozpracowywany przez Wydz. III-1 WUSW w Krakowie w ramach SOS krypt. Cyklos, 7 III - 27 IX 1989  rozpracowywany przez pion III SB RUSW Jasło w ramach KE krypt. Górnik.

Stanisław Fryc

Aleksandra Dziedzic - radna Rady Miasta Krakowa, Prawo i Sprawiedliwość, PiS Kraków, Dzielnica XII, Bieżanów, Prokocim

Urodzona w 1986 r. Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość. Pracuje w Komisjach RMK: Budżetowej, Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa, Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych oraz Infrastruktury.Absolwentka prawa na Uniwersytetecie Jagielońskim.

drewniane okna i drzwi pasywne, panele elewacyjne, certyfikat passive house