Tadeusz Konik, ur. 25 XI 1942 w Czułowie k. Krakowa. Ukończył Technikum Mechaniczne w Krakowie (1969). 

1959-1999 kolejno: ślusarz, ślusarz brygadzista, mistrz w WSK PZL w Krakowie. W l. 60. i 70. autor wniosków racjonalizatorskich.

1956-1959 w ZHP, 1961-1966 w ZMS, 1962-1980 w PZPR. 1976, w czasie trwania protestów w kraju, powołany na czterdziestodniowe przeszkolenie wojskowe w zaostrzonych warunkach do Orzysza.                   

Od IX 1980 w „S”, członek Prezydium KZ „S” WSK PZL, od XI 1981 wiceprzewodniczący KZ ds. kontaktów z załogą. Po 13 XII 1981 współorganizator wieców, oflagowania i akcji ulotkowych w WSK PZL przeciwko stanowi wojennemu, organizator (wraz z ks. Stanisławem Małysiakiem) Mszy św. za Ojczyznę w kościele mariackim 13. dnia każdego miesiąca; szef TKZ oraz główny skarbnik w podziemnych strukturach zakładowej „S” (blisko współpracował z Andrzejem Świerczyńskim, Jerzym Ciaćmą, Krzysztofem Adamskim, Stefanem Gołdą), członek MKS Kraków; organizator zbierania składek na działalność związkową oraz na pomoc represjonowanym przekazywanych do Komisji Charytatywnej Episkopatu Polski w Krakowie przy klasztorze Dominikanów, nast. do Arcybiskupiego Komitetu Pomocy Więzionym i Internowanym/Arcybiskupiego Komitetu Pomocy, organizator rozprowadzania darów; współorganizator działalności wydawniczej podziemnego pisma „Jesteśmy - Będziemy” oraz druków okolicznościowych, pomagał w transporcie materiałów do druku „Hutnika” (we współpr.  m.in. z Leszkiem Jaranowskim, A. Świerczyńskim, Janem Polewką, Tadeuszem Świdą); organizator kolportażu, kolporter literatury i podziemnych pism, m.in.: „Hutnika”, „Kroniki Małopolskiej”, Tygodnika Mazowsze”, „PWA”, „Promienistych”, „Małej Polski”, „Paragrafu”, paryskiej „Kultury”, ulotek (zaopatrywał się m.in. u Władysława Tyrańskiego, Andrzeja Fusa, Doroty Stec-Fus, L. Jaranowskiego, Franciszka Święchowicza); organizator biblioteki wydawnictw niezależnych w WSK PZL; uczestnik Duszpasterstwa Ludzi Pracy, Chrześcijańskiego Uniwersytetu Robotniczego im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Krakowie-Mistrzejowicach, demonstracji, spotkań podziemnych struktur, organizator klubów dyskusyjnych i szkoleń, dot. m.in. samorządności i wyborów do rad pracowniczych. XI 1982 organizator strajku w WSK PZL (nast. pomocy dla zwolnionych) oraz przerw w pracy 13 XII w kolejnych latach; od 1983 organizator pielgrzymek na Jasną Górę; 1986 uczestnik szkolenia we Francji z zakresu prawa pracy zorganizowanego przez CFTC. Wielokrotnie przesłuchiwany, szykanowany i zastraszany przez SB oraz dyrektora zakładu Romana Świerzowskiego (m.in. od 1983 brak możliwości zatrudnienia na stanowisku zgodnie z kwalifikacjami, pomijany przy podwyżkach). 1987-1999 własna działalność gospodarcza; V 1988 organizator pomocy finansowej dla strajkujących w HiL.

1989 uczestnik kampanii wyborczej KO „S”: kolporter ulotek, plakatów, mąż zaufania w komisji wyborczej. 1990 współorganizator PC w Krakowie. 1989-1992 wiceprzewodniczący, nast. przewodniczący KZ „S”, delegat na WZD; do 1999 członek KZ. Od 1999 na emeryturze.

Odznaczony Brązową Odznaką za pracę społeczną na rzecz m. Krakowa (1986).

Sławomir Chmura

Ogrody Zimowe, Szkło Architektoniczne, tarasy, elewacje drewniane, oranżerie, werandy, przeszklenia wintegarden

drewniane okna i drzwi pasywne, panele elewacyjne, certyfikat passive house