Tadeusz Nitka, ur. 25 III 1952 w Nowym Sączu. Ukończył ZSZ tamże (1969).

1966-2007 ślusarz mechanik, brygadzista w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego w Nowym Sączu. 1966-1980 członek, przewodnik, organizator w PTTK, 1972-1990 członek Klubu Honorowych Dawców Krwi.

28 VIII 1980 organizator kilkugodzinnej przerwy w pracy na Wydziale W-12 (postulaty płacowe). 18 IX 1980 organizator kilkugodzinnego strajku (postulaty płacowe oraz dot. zezwolenia na budowę kościoła); przewodniczący Komitetu Wydziałowego W-12, od X 1980 przewodniczący Komisji Wydziałowej W-12, członek KZ ?S?. Organizator kolportażu, kolporter wydawnictw niezależnych, m.in.: paryskich ?Zeszytów Historycznych?, twórczości Czesława Miłosza, Zbigniewa Herberta, Józefa Mackiewicza, ?Gońca Małopolskiego?, ?Robotnika?; rozprowadzał ulotki i tzw. cegiełki. III/IV 1981 współzałożyciel biblioteki wydawnictw niezależnych, działającej do 1989 przy ZNTK i kościele oo. Jezuitów (zwanym kolejowym). 9-11 I 1981 organizator pomocy (żywność) strajkującym w Ratuszu; 7 VIII 1981 uczestnik demonstracji pod Urzędem Wojewódzkim przeciwko ubożeniu społeczeństwa. Po 13 XII 1982 uczestnik grupy działającej na rzecz pomocy internowanym; w zespole (m.in. z Józefem Jareckim, Tadeuszem Piaseckim, Krzysztofem Węglowskim-Królem, Zbigniewem Leśniakiem, Krzysztofem Witkowskim, Mieczysławem Górskim i Tadeuszem Zengelem) wydającym i kolportującym podziemne pismo ?Nowosądeckie Wiadomości?. 25 III 1982 aresztowany w miejscu pracy, przetrzymywany w AŚ w Nowym Sączu i Krakowie, 6 V 1982 skazany wyrokiem Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego na sesji wyjazdowej w Krakowie na 2 lata więzienia, osadzony w ZK we Wrocławiu i Strzelinie, 19 VI 1983 zwolniony warunkowo, nast. objęty amnestią z VII 1983, do 1984 zobowiązany do meldowania się na komendzie MO/RUSW. 1983-1989 współorganizator Mszy za Ojczyznę w kościele oo. Jezuitów oraz tamże grupy organizującej pomoc osobom aresztowanym i ich rodzinom. Kolporter pism podziemnych: m.in. ?Nowosądeckich Wiadomości?, ?Hutnika?, ?Tygodnika Mazowsze?, ulotek, tzw. cegiełek (punkty kolportażowe w ZNTK i kościele oo. Jezuitów; wydawnictwa przywoził, wymieniał się m.in. z Wrocławiem, Krakowem, odbiorcy: ZNTK, Carbon, NFUG Nowomag, WPK, PKP, osoby fizyczne). Przeprowadzał akcje ulotkowe i plakatowe, organizator pomocy materialnej i prawnej represjonowanym i ich rodzinom; uczestnik spotkań samokształceniowych, m.in. nt. doświadczeń związanych z działalnością opozycyjną. 1984-1986 wzywany na rozmowy ostrzegawcze (przed świętami patriotycznymi). I 1984 ? VI 1989 członek MKS ?S? w Nowym Sączu (m.in. z Andrzejem Szkaradkiem); w 1989 w RKS Małopolska (obok A. Szkaradka, Stefana Jurczaka, M. Gila, S. Handzlika, Jana Dziadonia).

23 III 1989 ? 1991 członek KO ?S? w Nowym Sączu; w 1989 uczestnik kampanii wyborczej KO ?S?: plakatowania, organizator spotkań, drukarz materiałów wyborczych, członek komisji wyborczych w wyborach parlamentarnych 1989 i samorządowych 1990. 1990-2006 z-ca przewodniczącego, nast. przewodniczący Delegatury ZR Małopolska ?S? w Nowym Sączu. 1991-1995 w PC.

Odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi (1989), Złotą Tarczą Herbową Nowego Sącza za Zasługi dla Miasta (1989), Medalem Niezłomnym w Słowie (2011) ), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011).  

W 1984 rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Nowym Sączu w ramach KE krypt. Robotnik.

Sławomir Chmura

Aleksandra Dziedzic - radna Rady Miasta Krakowa, Prawo i Sprawiedliwość, PiS Kraków, Dzielnica XII, Bieżanów, Prokocim

Urodzona w 1986 r. Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość. Pracuje w Komisjach RMK: Budżetowej, Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa, Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych oraz Infrastruktury.Absolwentka prawa na Uniwersytetecie Jagielońskim.

drewniane okna i drzwi pasywne, panele elewacyjne, certyfikat passive house