Tadeusz Piasecki, ur. 29 X 1950 w Nowym Sączu. Ukończył Technikum Elektroniki Samochodowej w Sztokholmie (1987).

Do 1977 prace dorywcze, 1977–1984 kierowca w Nowosądeckim Kombinacie Budowlanym.

3 IX 1980 przywiózł ze Szczecina postulaty strajkowe i ulotki z instrukcjami nt. tworzenia struktur „S”, od IX 1980 w „S”, organizator i przew. Komitetu Założycielskiego w NKB; od 6 X 1980 członek Komitetu Koordynacyjnego w Nowym Sączu, przedstawiciel KK na posiedzeniach MKZ Małopolska; 5–10 I 1981 oddelegowany przez nowosądecką „S” do wsparcia protestu rolników w Ustrzykach Dolnych; w III 1981 założyciel i wydawca (z Teresą Kochańską, Tadeuszem Jungiem, Zbigniewem Leśniakiem, Józefem Jareckim) „Informatora” „S”. Po 13 XII 1981 autor, kolporter ulotek i plakatów, od I 1982 pomysłodawca i założyciel „Nowosądeckich Wiadomości” (nr 1 z 26 I 1982 przygotował i wydrukował z J. Jareckim i Z. Leśniakiem oraz we współpr. z Ewą Zajko), drukarz, redaktor, autor. 2 III 1982 aresztowany, oskarżony m.in. o wydawanie i kolportaż „Nowosądeckich Wiadomości”, 6 V 1982 skazany w trybie doraźnym przez Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego na 4 lata więzienia, 31 V – 4 VI 1982 osadzony w ZK w Nowym Sączu, nast. Hrubieszowie, 24 V 1983 decyzją Sądu Wojskowego w Lublinie zwolniony na 6-mies. przerwę, objęty aktem łaski Rady Państwa.

Od 16 III 1984 na emigracji w Szwecji, organizator marszów protestacyjnych ws. uwolnienia więźniów politycznych w Polsce: 1 V 1984 w miejscowości Flen i 13 VI 1984 w Sztokholmie pod Ambasadą PRL. 1987–2004 kierowca w SAAB Automobile, od 2004 bez zatrudnienia. Od 2008 na rencie.

Od 24 X 1980 rozpracowywany przez Wydział IIIA KW MO w Nowym Sączu w ramach SO krypt. Związkowcy, od 27 XII 1981 kontrolowany przez Wydział IIIA/V KWMO w Nowym Sączu w ramach KE (brak kryptonimu), 27 II 1982 – 15 VIII 1984 rozpracowywany przez Wydział II nast. V KW MO/WUSW w Nowym Sączu w ramach SOR krypt. Malarze.

Ewa Zając

Ogrody Zimowe, Szkło Architektoniczne, tarasy, elewacje drewniane, oranżerie, werandy, przeszklenia wintegarden

drewniane okna i drzwi pasywne, panele elewacyjne, certyfikat passive house