Teresa Szymczak, ur. 5 XI 1947 w Krakowie. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydz. Biologii (1970), w 1978 doktorat.

1958-1965 członek ZHP; 1965-1970 ZSP; uczestniczka Duszpasterstwa Akademickiego, 8-9 XI 1980 w ramach DA współorganizatorka I zjazdu Ormian w Polsce; działaczka w Kole Zainteresowania Kulturą Ormian przy Polskim Towarzystwie Ludoznawczym. 1970-1980 członek Centralnej Rady Związków Zawodowych. 1970-1994 zatrudniona w Zakładzie Zoologii Systematycznej i Doświadczalnej PAN w Krakowie. 1976-1980 współpracowniczka KOR/KSS ?KOR?, m.in. drukarz ulotek, prasy niezależnej, kolporterka. 16 XII 1978 po rewizji w domu, gdzie znajdował się punkt kolportażowy (zarekwirowano nakład n-ru 24 ?Robotnika? i inne niezależne publikacje), zatrzymana na ok. 12 godzin.

Od IX 1980 w ?S?, sekretarz Komitetu Założycielskiego, nast. KZ w PAN. 1980-1981 członek redakcji, współwydawca niezależnego czasopisma ?Głos PAN-u?. Po 13 XII 1981 organizatorka akcji protestacyjnej w ZZSiD PAN; w kontakcie z ukrywającym się Janem Środoniem (wydającym niezależne pismo ?Informacja KS PAN?); do 1987 członek TKZ w PAN. 1982-1983 współpracowniczka Komitetu Pomocy Aresztowanym, od 1982 Komitetu Pomocy Internowanym, współorganizatorka Mszy za ojczyznę; Represjonowana: wielokrotnie przesłuchiwana, zatrzymywana.

Od 1989 honorowy członek ?S?. W 1996 nauczycielka w SP nr 3 w Krakowie; 2000-2005 sekretarka KZ ?S? PAN w Krakowie; 2005-2007 prace dorywcze; od 2007 na emeryturze.

Helena Szczodry

Aleksandra Dziedzic - radna Rady Miasta Krakowa, Prawo i Sprawiedliwość, PiS Kraków, Dzielnica XII, Bieżanów, Prokocim

Urodzona w 1986 r. Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość. Pracuje w Komisjach RMK: Budżetowej, Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa, Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych oraz Infrastruktury.Absolwentka prawa na Uniwersytetecie Jagielońskim.

drewniane okna i drzwi pasywne, panele elewacyjne, certyfikat passive house