Tomasz Baranek (pseud. w KPN: Doman, Ketling) , ur. 6 III 1958 w Krakowie. Ukończył Technikum Wieczorowe dla Pracujących tamże przy ul. Podbrzezie (1980).

1977-1978 tokarz w Centralnym Biurze Konstrukcji Maszyn Drogowych w Krakowie; 1978-1980 konserwator sprzętu przeciwpożarowego w Akademii Górniczo-Hutniczej; 1980-1987 ślusarz narzędziowy w Zakładach Budowy i Naprawy Maszyn Drogowych Madro w Krakowie.

III 1980 – 1994 działacz KPN. 1980-1989 uczestnik niezależnej działalności wydawniczej; 1980-1981 kolporter „Robotnika” i „ Opinii Krakowskiej”; 1980-1984 drukarz („Opinii Krakowskiej”, ulotek, kartek okolicznościowych), grafik, red. techniczny, organizator działalności wydawniczej, dostaw sprzętu i materiałów poligraficznych Wydawnictwa Polskiego (KPN w Krakowie we wpółpr. m.in. z Stanisławem Barankiem, Anną Baranek, Krzysztofem Bzdylem, Jackiem Swałtkiem, Beatą Zawiszą, Marią Motyką, Urszulą i Adamem Zglinickimi, Jerzym Żebrowskim).

Od IX 1980 w „S”. 17 V 1981 uczestnik „Białego Marszu” po zamachu na Jana Pawła II, 25 V 1981 marszu w obronie więźniów politycznych, 7 VIII 1981 przeciwko zubożeniu, 29 XI 1981 manifestacji w obronie uwięzionych, 17 XII 1981 przeciwko stanowi wojennemu na Rynku Głównym. 8 I 1982 przesłuchiwany, odmówił współpracy z SB. III – 5 XI 1982 kierownik Grupy do Zadań Specjalnych KPN podlegającej bezpośrednio CKAB (współpracownicy: Ewa Słowikowska pseud. Basik, Leszek Kozioł pseud. Włoch, Piotr Sunycia pseud. Abdank, Wojciech Albiński pseud. Leon). 5 XI 1982 – 26 VIII 1983 powołany do wojska (zastępcza forma internowania) do kompanii karnej w JW w Chełmie Lubelskim, Łazach i Strzemieszycach. 18 V 1983 aresztowany w Strzemieszycach, przewieziony do Krakowa, do 20 V przetrzymywany w WSW przy ul. Rakowickiej oraz KW MO przy ul. Mogilskiej, do 13 VII 1983 w AŚ przy ul. Montelupich w Krakowie. 13 VII 1983 zwolniony na mocy amnestii, odesłany do kompani karnej. 1985-1989 kolporter (poza zorganizowaną siecią) m.in. wydawnictw KPN: „Opinia Krakowska”, „Niepodległość”. 1986-1989 pracownik przygotowalni w podziemnej Oficynie Literackiej. 1987-1990 robotnik wysoko wykwalifikowany w AGH.

1990-1991 pracownik przygotowalni offsetowej w Oficynie Literackiej; 1991-1992 cyzeler w pracowni plastycznej w Krakowie; 1994-2008 formierz odlewnik w Studiu Form Rzeźbiarskich w Krakowie, do 2002 współwłaściciel. W 1999 współzałożyciel, członek zarządu Związku Konfederatów Polski Niepodległej 1979-1989. Od 2002 członek Stowarzyszenia Społeczno-Kombatanckiego Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość. Od 2005 członek Towarzystwa im. J. Piłsudskiego. Od 2008 na rencie. Odznaczony Srebrną Odznaką za Zasługi dla KPN (1995), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009), Medalem Niezłomnym w Słowie (2010). 

Paweł Goleń, Sławomir Chmura

Aleksandra Dziedzic - radna Rady Miasta Krakowa, Prawo i Sprawiedliwość, PiS Kraków, Dzielnica XII, Bieżanów, Prokocim

Urodzona w 1986 r. Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość. Pracuje w Komisjach RMK: Budżetowej, Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa, Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych oraz Infrastruktury.Absolwentka prawa na Uniwersytetecie Jagielońskim.

drewniane okna i drzwi pasywne, panele elewacyjne, certyfikat passive house