Tomasz Jacek Szewczyk, ur. 20 VII 1960 w Krakowie. 1981-1987 student Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Wydz. Polonistyki.

Od IX 1981 członek NZS, XI/XII 1981 uczestnik studenckiego strajku solidarnościowego ze studentami radomskiej WSI na UJ, członek służb porządkowych; 16 XII 1981 - 1982 uczestnik niezależnych manifestacji 3 V i 13. dnia każdego miesiąca; od VI 1982 współzałożyciel, wydawca, redaktor, redaktor techn., organizator druku podziemnych pism: Krakowskiej Komisji Wykonawczej NZS „Serwis Informacyjny Podziemnej Agencji Prasowej Studentów i Solidarności” (we współpr. m.in. z Barbarą Niemiec, Krzysztofem Gurbą, Lechem Sadowskim i Ludwikiem Stasikiem) oraz Niezależnego Związku Młodzieży „Zew” (także autor); kolporter wydawnictw podziemnych z twórczością Czesława Miłosza i Józefa Mackiewicza oraz pism: „Mimo wszystko”, „Hutnik”, „Polak”, „Arka” i ulotek, kurier z matrycami „Tygodnika Mazowsze”; 4 III 1983 aresztowany tymczasowo, 11 V postawiony w stan oskarżenia o kolportaż  nielegalnych ulotek, 25 VII Sąd Woj. w Krakowie uchylił areszt na mocy amnestii z 21 VII, a 18 VIII 1983 umorzył postępowanie. 1987-1988 w zasadniczej służbie wojskowej w Bochni.

1988-1991 nauczyciel jęz. polskiego i przysposobienia obronnego, 1991-1994 pracownik firmy meblowej Eurostyl, 1994-1995 handlowiec w firmie Excelent, 1995-1997 rolnik w Bieszczadach, 1997-2001 współwłaściciel firmy handlu nieruchomościami Forum, 2001-2008 kierowca, przewoźnik, od 2009 bezrobotny.

2008 członek założyciel Stowarzyszenia NZS 1980.

Tomasz Kalita

Ogrody Zimowe, Szkło Architektoniczne, tarasy, elewacje drewniane, oranżerie, werandy, przeszklenia wintegarden

drewniane okna i drzwi pasywne, panele elewacyjne, certyfikat passive house