Walczyk Zbigniew, ur. 16 VI 1960 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Ukończył Technikum Mechaniczne tamże (1982).

1981–1982 i 1983–1990 pracownik Huty im. Marcelego Nowotki w Ostrowcu Świętokrzyskim (od 1989 Huta Ostrowiec).  

Od IX 1980 w „S”. Od jesieni 1981 członek KPN, po 13 XII 1981 zaprzestał działalności partyjnej. 13–15 XII 1981 uczestnik strajku w hucie; w I 1982 współorganizator Komitetu Ocalenia Związku; 5 V 1982 aresztowany, skazany wyrokiem Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego na 3,5 roku więzienia, osadzony w ZK w Hrubieszowie, zwolniony w VIII 1983; 1985–1987 redaktor podziemnego pisma „Reduta”, organizator działalności podziemnej w Ostrowcu, kolporter, wydawca, pomysłodawca lokalnej akcji bojkotu 13 X 1985 wyborów do Sejmu PRL, współinicjator Mszy za Ojczyznę w parafii św. Michała Archanioła, animator Ruchu Trzeźwościowego; 1986–1988 przew. Tymczasowej KZ w Hucie Nowotki, od 1987 współpracownik Tymczasowej Rady „S” Regionu Świętokrzyskiego, 1988–1989 RKW; redaktor podziemnego pisma „Solidarność”; 1988–1989 przewodniczący Komisji Organizacyjnej w hucie, nast. przewodniczący KZ.

W 1989 współzałożyciel KO „S” w Ostrowcu. 1990–2005 własna działalność gospodarcza. 1991–1993 w PC (przew. w Ostrowcu), nast. w ROP. Od 2009 prezes Stowarzyszenia Byłych Działaczy NSZZ „S” w Ostrowcu.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2006).

Do 9 IX 1982 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO w Kielcach w ramach SOR, 17 XI 1988 – 31 VIII 1989 rozpracowywany przez p. V RUSW w Ostrowcu w ramach SOR krypt. „TKO”.

Paweł Gotowiecki

Aleksandra Dziedzic - radna Rady Miasta Krakowa, Prawo i Sprawiedliwość, PiS Kraków, Dzielnica XII, Bieżanów, Prokocim

Urodzona w 1986 r. Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość. Pracuje w Komisjach RMK: Budżetowej, Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa, Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych oraz Infrastruktury.Absolwentka prawa na Uniwersytetecie Jagielońskim.

drewniane okna i drzwi pasywne, panele elewacyjne, certyfikat passive house