Wanda Salomea Pomianowska, ur. 22 XI 1919 w Warszawie, zm. 3 XII 2003 w Radkowicach-Kolonii (gm. Pawłów pow. Starachowice). Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Wydz. Humanistyczny (1950), doktorat (1960), habilitacja w zakresie filologii polskiej i słowiańskiej (1970). W czasie wojny w AK, łączniczka oddziałów partyzanckich (m.in. Jana Piwnika ps. Ponury, również z Komendą Główną AK). W 1945 z obawy przed UB opuściła Radkowice i wyjechała do Krakowa, nast. do Warszawy. 1950-1954 asystent w Katedrze Języka Polskiego na UW; 1954-1973 adiunkt w PAN, do 1970 pracownik UW. W 1968 za postawę podczas wydarzeń marcowych wysłana na przymusową emeryturę. Od VI 1972 samodzielny pracownik naukowy, powołana na stanowisko docenta w Instytucie Badań Literackich PAN w Warszawie. W l. 70. nauczyciel akademicki (w niepełnym wymiarze czasu) w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach; w 1982 zwolniona. Od jesieni 1980 w NSZZ Rolników Indywidualnych „S”, członek Prezydium Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego NSZZ RI „S” przy Regionie Świętokrzyskim. 1 III 1981 uczestniczka WZD gminnych kół NSZZ RI „S” w Kielcach, delegatka na Ogólnopolski Zjazd RI „S” w Poznaniu. W 1981 przewodnicząca Komisji Rewizyjnej struktur krajowych NSZZ RI „S”; pod koniec 1981 kierownik Wszechnicy Związkowej przy NSZZ RI „S”. 21 XII 1981 – 13 I 1982 internowana w Ośr. Odosobnienia w Kielcach-Piaskach. Od 1982 prowadziła w Radkowicach indywidualne gospodarstwo rolne. Członek ZSL; zaangażowana w pomoc internowanym i więzionym, oraz ich rodzinom. Organizatorka spotkań z działaczami „S” w swoim domu w Radkowicach Kolonii (gm. Pawłów, pow. Starachowice), kolporterka ulotek i broszur wydawanych przez „S”; zaangażowana w Duszpasterstwo Rolników Indywidualnych, współorganizatorka Świętokrzyskich Dni Skupienia dla Rolników (rodzaj uniwersytetu ludowego) w Szewnej k. Ostrowca Świętokrzyskiego, klasztorze oo. Cystersów w Wąchocku oraz w klasztorze oo. Pallotynów na Karczówce w Kielcach; 7 III 1984 oskarżona o nielegalne posiadanie 123 sztuk amunicji (z czasów okupacji niemieckiej znaleziona podczas przeszukania); wielokrotnie wzywana i przesłuchiwana przez SB; 14 VIII 1984 Sąd Rejonowy w Starachowicach umorzył postępowanie karne na mocy amnestii z 21 VII 1984. W II 1989 współorganizatorka NSZZ RI „S” w gminie Pawłów; w 1989 w KO „S” Regionu Świętokrzyskiego. W 1990 pracownik Instytutu Słowianoznawstwa PAN. 1990-1994 przewodnicząca Rady Gminy w Pawłowie. Uhonorowana Krzyżem Walecznych.

W l. 80. kontrolowana w ramach SOR, krypt. Pszczoła, SOS, krypt. Podatki oraz kwestionariusza ewidencyjnego, krypt. Emerytka.

Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki

Aleksandra Dziedzic - radna Rady Miasta Krakowa, Prawo i Sprawiedliwość, PiS Kraków, Dzielnica XII, Bieżanów, Prokocim

Urodzona w 1986 r. Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość. Pracuje w Komisjach RMK: Budżetowej, Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa, Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych oraz Infrastruktury.Absolwentka prawa na Uniwersytetecie Jagielońskim.

drewniane okna i drzwi pasywne, panele elewacyjne, certyfikat passive house