Wiesław Mazurkiewicz, ur. 6 IV 1939 w Stanisławowie (obecnie Iwano-Frankowsk, Ukraina). W 1955 w ramach repatriacji przyjechał do Polski. Ukończył ZSZ w Nowej Hucie (1958).

1956–1974 zatrudniony w Stalowni Martenowskiej HiL, 1974–1977 w Nowohuckim Przedsiębiorstwie Instalacji Przemysłowych, 1977–1988 operator w Walcowni Blach Karoseryjnych (ZB-2). 1956–1980 członek Związku Zawodowego Hutników, 1981 członek Rady Pracowniczej HiL.

Od IX 1980 w „S”, członek Prezydium Komisji Wydziałowej „S” w Walcowni Blach Karoseryjnych, członek Komisji Socjalno-Bytowej tejże. 13–15/16 XII 1981 uczestnik strajku, członek KS na Wydziale Blach Karoseryjnych, łącznik przy KS HiL, zatrzymany podczas pacyfikacji, 18 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Nowym Wiśniczu, od 29 XII 1981 w Załężu k. Rzeszowa, 13–22 VI 1982 uczestnik (z Ryszardem Majdzikiem, Stanisławem Tatarą, Władysławem Mużewskim, Wojciechem Sukiennikiem) głodówki, 2 VII 1982 zwolniony. 22 IV 1984 współzałożyciel i działacz Komitetu Pomocy Więzionym za Przekonania, (w 1985 przemianowany na Komitet Obrony Więzionych i Prześladowanych za Przekonania Polityczne „Solidarność” Regionu Małopolska), 1984–1987 drukarz i kolporter pisma Komitetu „Homo Homini”. 1983–1988 członek Społecznego Funduszu Pomocy Pracowniczej; 1985–1988 przew. TKZ na Wydz. Walcownia Blach Karoseryjnych, 1986–1988 członek TKRH; 26 IV – 4/5 V 1988 podczas strajku okupacyjnego w HiL członek KS w Walcowni Blach Karoseryjnych, zatrzymany w czasie pacyfikacji, od 6 V tymczasowo aresztowany pod zarzutem kierowania strajkiem w HiL, 16 V prokurator wojewódzki w Krakowie uchylił areszt, stosując w zamian poręczenie społeczne (Rady Pracowniczej HiL), 15 XI 1988 prokurator wojewódzki warunkowo umorzył postępowanie. Od 17 V 1988 w Komitecie Organizacyjnym NSZZ „S”  HiL. Wielokrotnie zatrzymywany, m.in. 16 VIII 1982 po wyjściu z mszy św. w kościele Arka Pana w Nowej Hucie-Bieńczycach, następnie aresztowany tymczasowo, przetrzymywany w AŚ na ul. Montelupich w Krakowie, 27 IX 1982 zwolniony; 2 IX 1985 skazany przez kolegium ds. wykroczeń na karę grzywny.

Od 1988 w Niemczech, 1990–2007 w USA, zatrudniony w fabryce Celco w Chicago, nast. w fabryce Weber w Palatine. Od 2007 w Polsce. Odznaczony Medalem Niezłomnym w Słowie (2011 – II edycja).

27 XI 1981 - 31 XII 1989 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO/WUSW w Krakowie w ramach SOR krypt. Obrońcy.

Dorota Nowok

Aleksandra Dziedzic - radna Rady Miasta Krakowa, Prawo i Sprawiedliwość, PiS Kraków, Dzielnica XII, Bieżanów, Prokocim

Urodzona w 1986 r. Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość. Pracuje w Komisjach RMK: Budżetowej, Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa, Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych oraz Infrastruktury.Absolwentka prawa na Uniwersytetecie Jagielońskim.

drewniane okna i drzwi pasywne, panele elewacyjne, certyfikat passive house