Wiesław Tomasik, ur. 2 VII 1956 w Jaśle. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1981).

W 31 I 1976 sygnatariusz Listu 101 do Sejmu PRL przeciwko planowanym zmianom w Konstytucji PRL; 1977–1980 współorganizator uczelnianych struktur SKS, uczestnik akcji ulotkowych, malowania na murach, manifestacji i zbierania składek, współwydawca gazetki SKS na AGH pt. „Sygnał”, kolporter niezależnych czasopism. 1981–1983 elektronik w Zakładach Tworzyw Sztucznych Gamrat Erg w Zakładowym Ośrodku Informatyki w Jaśle, 1983–1984 legalizator w Obwodowym Urzędzie Miar tamże.

Od VII 1981 w „S”, członek struktur związkowych w ZTSz Gamrat Erg. 1982–1988 członek podziemnych struktur „S” w Jaśle; współzałożyciel, autor tekstów, redaktor, drukarz i kolporter „Biuletynu Informacyjnego” wydawanego przez Komisję Koordynacyjną „S” w Jaśle, kolporter podziemnych pism, znaczków poczt podziemnych, kaset audio, wideo i in. materiałów z Warszawy i Krakowa; kilkakrotnie zatrzymany na 48 godz., zagrożony aresztowaniem, III–IV 1983 w ukryciu. W 1983 zwolniony z pracy. 14 IV 1983 zatrzymany, osadzony w AŚ, 17 V 1983 zwolniony na mocy amnestii; w XI 1985, po umorzeniu sprawy, skazany na karę grzywny i obciążony kosztami procesu. Organizator (sprowadził profesjonalny sprzęt i koordynował całość przygotowań) wyemitowanej 7 X 1984 przez jasielską KK na falach UKF 10-minutowej audycji. Działacz Duszpasterstwa Ludzi Pracy w Jaśle, organizator mszy za ojczyznę i spotkań z niezależnymi artystami, m.in. Maciejem Zębatym. Od 31 III 1987 przew. Komisji Interwencji i Praworządności „S” Podkarpacie.

1988–1992 w USA. 1993–1995 członek Zarządu w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Usługowo-Handlowym Max, 1995–1996 prezes Zarządu w PZ Solgam w Jaśle, 1996–2004 w PPUH Max, 2001–2003 w Agencji Rozwoju Regionalnego Karpaty SA Krosno, od 2004 specjalista ds. projektów w Podkarpackiej Agencji Konsultingowo-Doradczej spółka z o.o. w Jaśle, od 19 III 2009 prezes Zarządu.

8 I 1979 – 6 III 1981 rozpracowywany przez Wydział III KW MO w Krakowie w ramach SOR krypt. Filozof; 26 III 1983 – 11 V 1984 rozpracowywany przez Wydział III KW MO/WUSW Krosno w ramach SOR krypt. Plakat; 16 I 1985 – 17 XI 1986 rozpracowywany przez Wydział V WUSW Krosno w ramach SOR krypt. Bankruci, a następnie przez pion III SB RUSW Jasło w ramach SOR krypt. Pieczątka – do 27 IX 1989.

Stanisław Fryc

Ogrody Zimowe, Szkło Architektoniczne, tarasy, elewacje drewniane, oranżerie, werandy, przeszklenia wintegarden

drewniane okna i drzwi pasywne, panele elewacyjne, certyfikat passive house