Wiesław Zabłocki, ur. 15 III 1941 w Krakowie. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Wydział Prawa i Administracji (1968), w 1970 doktorat.

1968-1969 aplikant w Sądzie Wojewódzkim w Krakowie. 1970-1982 pracownik naukowy UJ.

W „S” od IX 1980, członek Komitetu Założycielskiego, nast. przewodniczący koła „S” w Instytucie Nauk Politycznych UJ, od I 1981 członek KZ, ekspert prawny MKZ, nast. ZR Małopolska, od VII 1981 ekspert kkp, nast. KK. W 1982 zawieszony w prawach nauczyciela akademickiego (do dziś nieodwołane). Od 1982 członek Arcybiskupiego Komitetu Pomocy przy Kurii Metropolitarnej w Krakowie, do 1989 udzielał pomocy prawnej represjonowanym oraz ich rodzinom. Od 1983 działacz niezależnego ruchu wydawniczego; współzałożyciel Wydawnictwa Kraków, publikującego m.in. czasopismo prawnicze „Paragraf”; autor tekstów w piśmie „13 grudnia”; współpracownik „Kroniki Małopolskiej” (1983-1987 udostępnianie lokalu); kolporter (również za granicę) niezależnych wydawnictw; współorganizator niezależnych bibliotek Duszpasterstwa Świeckich, działających przy ośrodkach parafialnych kilku kościołów w Krakowie.

Od 2000 wykładowca w Szkole Wyższej im. B. Jańskiego w Krakowie. Autor książki Co o nas wiedzieli? NSZZ "Solidarność" UJ w dokumentach SB (2005).

Dorota Nowok

Ogrody Zimowe, Szkło Architektoniczne, tarasy, elewacje drewniane, oranżerie, werandy, przeszklenia wintegarden

drewniane okna i drzwi pasywne, panele elewacyjne, certyfikat passive house