Władysław Hardek, ur. 3 VI 1947 w Krakowie. Ukończył Technikum Mechaniczne tamże.

1961-1987 pracownik Huty im. Lenina (od 1990 Huta im. Tadeusza Sendzimira) w Krakowie-Nowej Hucie.

Od IX 1980 w „S”, inicjator i współzałożyciel struktur „S” w HiL, członek Prezydium Komisji Robotniczej Hutników, X 1980 - III 1981 przew. KRH; w VI 1981 delegat na I WZD Regionu Małopolska, odmówił z przyczyn osobistych kandydowania na przew. ZR. 13-16 XII 1981 uczestnik strajku w HiL, członek KS, nast. RKS; po pacyfikacji strajku w ukryciu, organizator struktur podziemnych „S”, od I 1982 przew. RKW „S” Regionu Małopolska, od IV 1982 przedstawiciel RKW w TKK. 19 VIII 1983 aresztowany w Pile, 22 VIII 1983 odczytał w gł. wydaniu Dziennika TV oświadczenie o ujawnieniu się i wezwał do zaniechania działalności konspiracyjnej, jednocześnie odmówił SB udzielenia informacji mogących dekonspirować podziemne struktury „S”. Odrzucił propozycję wejścia do Rady Konsultacyjnej przy Przewodniczącym Rady Państwa. Po powrocie do pracy w HiL izolowany środowiskowo.

Od 1987 na emigracji w Niemczech, Kanadzie, USA.

Ogrody Zimowe, Szkło Architektoniczne, tarasy, elewacje drewniane, oranżerie, werandy, przeszklenia wintegarden

drewniane okna i drzwi pasywne, panele elewacyjne, certyfikat passive house