Władysław Krupiarz, ur. 12 I 1927 w Podzameczku k. Buczacza na Podolu, zm. 26 XII 1996 w Krakowie. Absolwent Politechniki Krakowskiej, Wydz. Budownictwo Wodne.

Do 1957 zatrudniony m.in. w wojskowym biurze projektów, 1957-1972 w Służbie Drogowej PKP w Krakowie, 1972-1981 st. inspektor nadzoru, kierownik działu, nast. gł. inżynier w Biurze Inwestycji Południowej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowej w Krakowie.

We IX 1980 współinicjator ?S? w centrali PDOKP; członek Prezydium KZ, w VII 1981 delegat na I WZD Regionu Małopolska, członek Prezydium ZR, od VIII 1981 kierownik Sekcji Spraw Pracowniczych. 14 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Nowym Wiśniczu, od 22 XII 1981 w szpitalu więziennym w Krakowie, 6 II 1982 zwolniony ze względu na stan zdrowia. Po wyjściu ponownie pracownik PDOKP, na etacie adm., nast. na rencie. Uczestnik wydawania, kolporter pisma ?Kolejarz Małopolski?, łącznik między kierownictwem Regionu a redakcją pisma. 1988-1991 społeczny inspektor nadzoru inwestycji w Fundacji im. Brata Alberta w Radwanowicach.

Po 1989 zatrudniony w ZR w Sekcji Kolejarzy; od 1992 na emeryturze.

Ewa Zając

Aleksandra Dziedzic - radna Rady Miasta Krakowa, Prawo i Sprawiedliwość, PiS Kraków, Dzielnica XII, Bieżanów, Prokocim

Urodzona w 1986 r. Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość. Pracuje w Komisjach RMK: Budżetowej, Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa, Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych oraz Infrastruktury.Absolwentka prawa na Uniwersytetecie Jagielońskim.

drewniane okna i drzwi pasywne, panele elewacyjne, certyfikat passive house