Władysław Ryba, ur. 23 IV 1929 w Kamionce Wielkiej (woj. małopolskie). Ukończył Zasadniczą Szkołę Zawodową w Krynicy-Zdroju (1951).

1946-1947 goniec służbowy w Państwowym Przedsiębiorstwie Robót Komunikacyjnych nr 2 w Krakowie oddział w Nowym Sączu, 1948-1950 ekspedient w Centrali Tekstylnej w Łodzi sklep w Krynicy-Zdroju, 1950-1951 kierownik sklepu w Powszechnej Spółdzielni Spożywców Społem w Krynicy-Zdroju, 1951-1959 inspektor podatkowy w Zarządzie Miejskim w Krynicy-Zdroju, 1959-1983 kolejno inspektor ds. normowania pracy, sprawozdawczości i statystyki, inspektor BHP, kierownik magazynu w Spółdzielni Pracy Przemysłu Spożywczego Postęp w Krynicy-Zdroju. W l. 50. radny Rady Narodowej tamże. 1954-1968 w SD. 1954-1967 pracował społecznie jako kierownik szkółki, nast. kierownik grupy juniorów Krynickiego Towarzystwa Hokejowego. 1976-1980 kolportował ?Robotnika?, zbierał fundusze na rzecz represjonowanych.

W 1980 przewodniczący Komitetu Założycielskiego NSZZ przy SPPS Postęp, nast. przewodniczący KZ ?S? tamże. Członek MKZ Małopolska. 9-11 I 1981 uczestnik strajku w nowosądeckim Ratuszu, nast. I-VI 1981 uczestnik rozmów MKZ Małopolska - Komisja w Nowym Sączu z Komisją Rządową w sprawie niezrealizowanych postulatów. VII 1981 delegat na I WZD Regionu Małopolska w Tarnowie, wybrany do ZR z okręgu 8 (Nowy Sącz, Krynica, Jordanów), oddelegowany do delegatury ZR Małopolska w Nowym Sączu, od 1 IX 1981 zastępca kierownika delegatury. Delegat na I KZD, od 18 VIII 1981 członek roboczego prezydium Zespołu Delegatów Regionu Małopolska. Kolporter prasy niezależnej, m.in. ?Gońca Małopolskiego?, założył bibliotekę wydawnictw drugiego obiegu. 13 XII 1981 ? 1989 przewodził podziemnym strukturom ?S? w Krynicy-Zdroju. 14 XII 1981 ? 13 I 1983 w ukryciu na terenie ówczesnego woj. nowosądeckiego: w Przysietnicy u p. Gołdynów, w Dąbrówce u Zofii Kościsz, w Krynicy-Zdroju u Władysława Pabisza i u syna, Mariana Ryby. W XII 1981 zwolniony z pracy. Organizator kolportażu wydawnictw podziemnych na terenie Krynicy-Zdroju; punkty kolportażowe przy ul. Dąbrowskiego (obecnie Piłsudskiego), Kraszewskiego, Pułaskiego. Kolporter literatury oraz pism: ?Wiadomości Nowosądeckich?, ?Hutnika?, ?Tygodnika Mazowsze?; zaopatrywał się m.in. u Grażyny Bartochy, kurierki z Łodzi; odbiorcami zakłady i instytucje oraz osoby fizyczne. Przeprowadzał akcje ulotkowe i plakatowania, zbierał informacje o nastrojach społecznych i osobach represjonowanych. I 1983 ? 1986 bez możliwości zatrudnienia, 5-6 III 1984 zatrzymany; 7 rewizji w domu i u najbliższej rodziny, przesłuchiwany, szykany w stosunku do syna, podejmowano próby wywłaszczenia z rodzinnego majątku, stosowano sankcje administracyjne przy próbach otwarcia działalności gospodarczej. 1983-1989 organizator Duszpasterstwa Ludzi Pracy i Mszy za Ojczyznę. 1983-1994 na rencie.

IV 1989 ? 1991 przewodniczący KO ?S? w Krynicy-Zdroju; organizator spotkań i wieców z kandydatami na parlamentarzystów. Od 1994 emeryt. Odznaczony Honorową Odznaką PZHL w stopniu złotym (2004), Złotą Odznaką Honorową Krynickiego Towarzystwa Hokejowego (2004), Złotym Herbem Krynicy-Zdroju (2004), Medalem Pamiątkowym ?S? 1980-2005 Region Małopolska (2005).

29 XII 1976 ? 9 VIII 1977 rozpracowywany przez Wydział III KW MO w Nowym Sączu w ramach SOS krypt. ?Zdrój?. 5 II 1981 19 IV 1982 rozpracowywany przez Wydział IIIA/Wydział V KW MO w Nowym Sączu w ramach SO krypt. ?Związkowcy?; 19 IV 1982 - 14 VII 1982 rozpracowywany przez Wydział V WUSW w Nowym Sączu w ramach KE krypt. ?Zbieg?, następnie SOS, a od 24 X 1983 do 22 XII 1985 ponownie KE; od 28 X 1987 do 31 VIII 1989 rozpracowywany przez SB RUSW pion III w Nowym Sączu w ramach KE krypt. ?Działacz?.

Sławomir Chmura

Aleksandra Dziedzic - radna Rady Miasta Krakowa, Prawo i Sprawiedliwość, PiS Kraków, Dzielnica XII, Bieżanów, Prokocim

Urodzona w 1986 r. Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość. Pracuje w Komisjach RMK: Budżetowej, Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa, Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych oraz Infrastruktury.Absolwentka prawa na Uniwersytetecie Jagielońskim.

drewniane okna i drzwi pasywne, panele elewacyjne, certyfikat passive house