Władysław Skalski, ur. 25 III 1941 w Nowym Targu, zm. 20 VIII 2011 w Krakowie. Absolwent Wydz. Mechanicznego Politechniki Krakowskiej w Krakowie (1963).

1964-1993 pracownik Nowotarskich Zakładów Przemysłu Skórzanego Podhale w Nowym Targu, kolejno: konstruktor, kierownik w Zakładzie Produkcji Części Zamiennych i Maszyn, nast. kierownik Wydziału Rozwoju, główny specjalista ds. rozwoju, w 1979 w wyniku odmowy wstąpienia do PZPR pozbawiony stanowiska kierownika Wydziału Rozwoju i przeniesiony na stanowisko kierownika oddziału pomocniczego na Wydziale Głównego Mechanika. W 1981 etatowy pracownik KZ ?S?; po powrocie z internowania pracownik Działu Socjalnego. Współautor kilku patentów i wzorów użytkowych.

Od jesieni 1980 w ?S?, współorganizator Komitetu Założycielskiego w NZPS Podhale, od 20 II 1981 przewodniczący KZ. 22 XI 1980 ? VII 1981 członek Regionalnej Komisji Rewizyjnej MKZ Kraków/MKZ Małopolska). W 1981 członek kolegium redakcyjnego, przejętej przez ?S?, gazety zakładowej ?Podhale?; współredaktor biuletynu wewnętrznego KZ ?S? ?Komunikat Sekcji Informacji KZ NSZZ ?Solidarność? w NZPS ?Podhale??. VII 1981 delegat na I WZD Regionu Małopolska w Tarnowie, członek ZR; delegat na I KZD.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa, od 5 II 1982 w szpitalu przy AŚ w Krakowie, zwolniony 17 III 1982. 1982-1989 kierował podziemną ?S? w NZPS Podhale, współpracował z organizacjami ?S? z terenu Podhala oraz z działaczami ?S? RI. Koordynował działania integrujące środowiska opozycyjne i kolportaż wydawnictw podziemnych; organizował pomoc represjonowanym, akcje ulotkowe, bojkot oficjalnych uroczystości państwowych i wyborów. Wielokrotnie przesłuchiwany, inwigilowany, dokonywano rewizji w domu. 1982-1985 współpracował z Prymasowskim Komitetem Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom oraz z Arcybiskupimi Komitetami Pomocy Więzionym i Internowanym; organizator wypoczynku na Podhalu dla rodzin więźniów politycznych.

W II 1989 inicjator reaktywowania KZ ?S? w NZPS Podhale; organizator KO ?S? w Nowym Targu; koordynator kampanii wyborczej; członek Małopolskiego KO ?S?. 1989-1991 poseł na Sejm RP z listy KO ?S?. W 1990 współzałożyciel PChD. 1993-2006 pracownik kilku przedsiębiorstw (restrukturyzacja i przekształcenia własnościowe); prowadził własną działalność gospodarczą (Galeria antyczna), okresowo bezrobotny. W 2005 współinicjator powstania w Małopolsce grupy Ujawnić Prawdę. Od końca l. 90. prowadził prace badawcze mające na celu dokumentowanie historii Podhala i okolic po 1945, w tym ruchu ?S?; archiwizował zachowane dokumenty związane z działalnością KZ ?S? i kół ?S? RI. Autor licznych tekstów, opracowań i monografii, m.in..: Solidarność Podhala (2001), Ojcowizna (2004), ?Solidarność? w Nowotarskich Zakładach Przemysłu Skórzanego ?Podhale? w Nowym Targu 1980-1981 (2005) oraz Pierwsza pielgrzymka Ojca Świętego Jana Pawła II do Polski. Jan Paweł II w Nowym Targu ? 8 czerwca 1979 r. ? w dokumentach Służby Bezpieczeństwa PRL (2008). Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008).

Od 2 IV 1982 do 8 IX 1989 rozpracowywany przez Wydział V KW MO/WUSW w Nowym Sączu, a nast. przez SB RUSW Nowy Targ pion V w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego.

Sławomir Chmura

Aleksandra Dziedzic - radna Rady Miasta Krakowa, Prawo i Sprawiedliwość, PiS Kraków, Dzielnica XII, Bieżanów, Prokocim

Urodzona w 1986 r. Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość. Pracuje w Komisjach RMK: Budżetowej, Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa, Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych oraz Infrastruktury.Absolwentka prawa na Uniwersytetecie Jagielońskim.

drewniane okna i drzwi pasywne, panele elewacyjne, certyfikat passive house