Władysław Zawirski, ur. 2 XII 1933 w Brodach k. Lwowa (obecnie Ukraina). W l. 70. ukończył Technikum Obróbki Skrawaniem w Tarnowie.

1946-1948 w ZHP.

1951-1953 ślusarz w Zakładach Mechanicznych w Tarnowie, 1953-1956 zasadnicza służba wojskowa, 1956-1984 kolejno: tokarz, planista, technolog w Fabryce Silników Elektrycznych w Tarnowie. 1960-2009 w Polskim Związku Filatelistów, 1965-1968 w PZPR.

Od IX 1980 w ?S?. IV 1982 - 1984 w Tymczasowej Tarnowskiej Komisji Koordynacyjnej ?S?/Tarnowskiej Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej ?S? Robotników i Chłopów (przedstawiciel FSE Tamel); uczestnik spotkań podziemnych struktur ?S?, m.in. w Dąbrowie Tarnowskiej (VII 1983), Tarnowcu i Tarnowie; 1983-1984 założyciel, redaktor, drukarz podziemnego pisma ?Tamelowiec? (wraz z Ryszardem Mierzwą) oraz kart pocztowych; 1983-1989 organizator kolportażu, kolporter podziemnych pism, ulotek, plakatów w tarnowskich zakładach pracy i wśród znajomych; uczestnik manifestacji patriotycznych i rocznicowych 3 V, 11 XI, 13 XII, IV (rocznica katyńska), krzyża kwietnego na placu katedralnym. 23 II 1984 aresztowany w Koszycach Małych, przetrzymywany w RUSW w Tarnowie i Dąbrowie Tarnowskiej, AŚ w Tarnowie, oskarżony o przynależność do nielegalnych struktur, 16 VIII zwolniony na mocy amnestii (z 21 VII 1984). 1984 zwolniony z pracy, nast. bez zatrudnienia, brak możliwości zatrudnienia zgodnie z kwalifikacjami, rewizja mieszkania, pobito syna Jerzego na posterunku MO, żona przeniesiona gorsze stanowisko pracy. 1985-1987 zatrudniony (m.in. dzięki pomocy ks. Kazimierza Kozyry) w parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Tarnowie. II 1985 uczestnik głodówek: w tarnowskim kościele pw. Miłosierdzia Bożego (współorganizator), nast. rotacyjnej w kościele Narodzenia NMP w Krakowie-Bieżanowie. 1985-1989 uczestnik Duszpasterstwa Ludzi Pracy, Mszy za Ojczyznę (w Tarnowie, Krakowie-Mistrzejowicach, Juszczynie u ks. Adolfa Chojnackiego), Pielgrzymek Świata Pracy na Jasną Górę. 1987-1998 na rencie. 1988 uczestnik spotkań (przy tarnowskiej katedrze) dot. ponownej rejestracji ?S?.

Po 1989 przewodniczący Koła Emerytów i Rencistów przy KZ ?S? FSE Tamel, nast. przewodniczący Komisji Emerytów i Rencistów przy Oddziale ZR Małopolska w Tarnowie. 1990 w Tarnowskim Porozumieniu Wyborczym Lecha Wałęsy (łącznik ze sztabem wyborczym). 1991 organizator wystawy: 10 lat Poczty Podziemnej Solidarności. Od 1998 na emeryturze. 2000 organizator wystawy znaczków poczty podziemnej w 20 rocznicę powstania ?S?. 2002 w komitecie ds. zmiany nazwy ulicy Szenwalda. Kolekcjoner znaczków i kopert dot. II wojny światowej.

Odznaczony Medalem Niezłomnym w Słowie (2011).

Sławomir Chmura

Aleksandra Dziedzic - radna Rady Miasta Krakowa, Prawo i Sprawiedliwość, PiS Kraków, Dzielnica XII, Bieżanów, Prokocim

Urodzona w 1986 r. Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość. Pracuje w Komisjach RMK: Budżetowej, Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa, Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych oraz Infrastruktury.Absolwentka prawa na Uniwersytetecie Jagielońskim.

drewniane okna i drzwi pasywne, panele elewacyjne, certyfikat passive house