Włodzimierz Bernacki, ur. 17 II 1960 w Proszowicach, k. Krakowa. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, kierunek nauki polityczne (1987), .

1982-1983 nauczyciel w SP w Proszowicach; 1986-1988 w Zespole Szkół w Proszowicach. 1983-1987 kolporter wydawnictw podziemnych, w tym książek, ulotek i czasopism (?Hutnik?, ?Tygodnik Mazowsze?, ?Niepodległość?, ?Solidarność Zwycięży?), organizator akcji ulotkowych, działacz PPS, założyciel koła PPS w Nowej Hucie, 1988-1989 zaangażowany w działalność programową i statutową partii.

Od 1989 w ?S?, w 1989 uczestnik kampanii wyborczej KO ?S? (m.in. organizacja spotkań, akcje ulotkowe), 1989-1991 wiceprzew. KO ?S? w Proszowicach.

Od 1988 pracownik naukowy Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ, w 1994 doktorat, w 2004 habilitacja. Od 2001 wykładowca, prof. Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. W 2002 współzałożyciel, prezes Stowarzyszenia Obywatelskiego Ziemi Proszowickiej Pro Publico Bono. Członek Rady Programowej Jagiellońskiego Towarzystwa Kulturalno-Oświatowego ?Klub Jagielloński?. Od 2008 profesor UJ. Autor książek: Z dziejów polskiego liberalizmu politycznego (1994), Naród ? jednostka ? państwo. Myśl polityczna demoliberałów galicyjskich (1977), Od modernizmu do postmodernizmu: obraz społeczeństwa modernistycznego w literaturze krytycznej (2000), Liberalizm polski 1815-1939: studium doktryny politycznej (2004).

Jadwiga Zechenter

Aleksandra Dziedzic - radna Rady Miasta Krakowa, Prawo i Sprawiedliwość, PiS Kraków, Dzielnica XII, Bieżanów, Prokocim

Urodzona w 1986 r. Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość. Pracuje w Komisjach RMK: Budżetowej, Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa, Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych oraz Infrastruktury.Absolwentka prawa na Uniwersytetecie Jagielońskim.

drewniane okna i drzwi pasywne, panele elewacyjne, certyfikat passive house