Włodzimierz Bernacki, ur. 17 II 1960 w Proszowicach, k. Krakowa. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, kierunek nauki polityczne (1987), .

1982-1983 nauczyciel w SP w Proszowicach; 1986-1988 w Zespole Szkół w Proszowicach. 1983-1987 kolporter wydawnictw podziemnych, w tym książek, ulotek i czasopism („Hutnik”, „Tygodnik Mazowsze”, „Niepodległość”, „Solidarność Zwycięży”), organizator akcji ulotkowych, działacz PPS, założyciel koła PPS w Nowej Hucie, 1988-1989 zaangażowany w działalność programową i statutową partii.

Od 1989 w „S”, w 1989 uczestnik kampanii wyborczej KO „S” (m.in. organizacja spotkań, akcje ulotkowe), 1989-1991 wiceprzew. KO „S” w Proszowicach.

Od 1988 pracownik naukowy Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ, w 1994 doktorat, w 2004 habilitacja. Od 2001 wykładowca, prof. Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. W 2002 współzałożyciel, prezes Stowarzyszenia Obywatelskiego Ziemi Proszowickiej Pro Publico Bono. Członek Rady Programowej Jagiellońskiego Towarzystwa Kulturalno-Oświatowego „Klub Jagielloński”. Od 2008 profesor UJ. Autor książek: Z dziejów polskiego liberalizmu politycznego (1994), Naród – jednostka – państwo. Myśl polityczna demoliberałów galicyjskich (1977), Od modernizmu do postmodernizmu: obraz społeczeństwa modernistycznego w literaturze krytycznej (2000), Liberalizm polski 1815-1939: studium doktryny politycznej (2004).

Jadwiga Zechenter

Ogrody Zimowe, Szkło Architektoniczne, tarasy, elewacje drewniane, oranżerie, werandy, przeszklenia wintegarden

drewniane okna i drzwi pasywne, panele elewacyjne, certyfikat passive house