Wojciech Marchewczyk, ur. 23 IV 1951 w Krakowie. Absolwent Akademii Rolniczej w Krakowie, Wydział Leśny (1976).

Od 1958 w Klubie Sportowym Cracovia, 2004-2008 wiceprezes Zarządu. 1961-1970 w ZHP, m.in. przewodnik. 1965-1970 w PTTK, przewodniczący Koła Szkolnego. Od połowy 1967 pomagał w przemycie paryskiej ?Kultury? z Czechosłowacji do Polski przez Tatry, współpracował m.in. z Maciejem Kozłowskim, Michałem Jagiełło; wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany przez SB. W III 1968 uczestnik manifestacji studenckich; do VI 1968 kolportował wśród młodzieży szkolnej ulotki (wymierzone we Władysława Gomułkę, podpisywane przez AP Roger) organizacji Armia Wyzwolenia działającej m.in. w VIII LO. 1970-1973 w ZSP, szef uczelnianej Komisji Sportu, organizator Ogólnopolskich Rajdów Leśnika. 1970-1976 w Kole Przewodników Tatrzańskich przy AR. W XII 1970 uczestnik manifestacji w Rynku Głównym w Krakowie. 1971-1974 uczestnik Duszpasterstwa Akademickiego przy kościele św. Anny w Krakowie. 1972-1984 w PCK, honorowy dawca krwi. 1974-1980 i 1982-1990 objęty zakazem wyjazdów za granicę. 1977-1978 współpracownik KSS KOR, kolporter ?Robotnika?.

1977-1984 asystent naukowo-dydaktyczny w Instytucie Kształtowania i Ochrony Środowiska w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. 1978-1980 dziennikarz sportowy w krakowskim ?Tempie?.

Od IX 1980 współorganizator Komitetu Założycielskiego ?S? w AGH, nast. w Prezydium KZ, członek Ogólnopolskiej Komisji Porozumiewawczej Nauki; współorganizator i uczestnik systemu ABC kolportażu pism i dokumentów związkowych na terenie AGH, m.in. ?Gońca Małopolskiego?. 1980-1981 współredaktor ?Komunikatu Sekcji Informacji Komisji Zakładowej NSZZ ?Solidarność? w AGH?. W 1981 współzałożyciel i działacz KOWzP w AGH. W II 1981 współorganizator protestów popierających rejestrację NZS, XI/XII 1981 opiekun i koordynator z ramienia KZ ?S? strajku okupacyjnego studentów AGH.

13 XII 1981 współorganizator przewiezienia grupy ok. 200 studentów do Huty im. Lenina ? jako osób wspierających strajk, działacz KS HiL, organizator Radia Wolna Polska, współredaktor i kolporter biuletynów strajkowych, organizator i prowadzący wiece na wydziałach Kombinatu, nast. w konspiracji. 1981-1983 działacz RKS, w 1983 członek RKW Małopolska. III 1982 - VI 1989 organizator, redaktor naczelny, komentator, drukarz i szef kolportażu regionalnego podziemnego pisma ?Hutnik? przy współpracy z Jerzym Ostałowskim, Zdzisławem Jaworskim, Markiem Szczupakiem, Grzegorzem Bednarzem, Barbarą Patułą, Maciejem Machem, Barbarą Zientarską, Andrzejem Łaptasiem, Janem Środoniem, Jerzym Surdykowskim, Marią de Hernandez-Paluch, Maciejem Szumowskim, Jackiem Marchewczykiem, Bogusławem Bratko, Lusią Lazarową, Uną Górawską, Tadeuszem Górczykiem, Jerzym Mielniczukiem, Aleksandrem Piecuchem, Władysławem Kucharzem, Leszkiem Jaranowskim, Markiem Kośkiem, Barbarą Kosiek, ks. Tadeuszem Isakowiczem-Zaleskim, Lesławem Maleszką (TW ps. Ketman), Janem Paluchem, Jerzym Pszonem, Wojciechem Podrzuckim, Jerzym Ruskiem. 22 X 1982 - VII 1983 twórca i wydawca ?Obserwatora Wojennego? wraz z Jackiem Marchewczykiem i Barbarą Zientarską. XI 1982 - 1983 organizator i nadawca kilku podziemnych audycji radiowych, m.in. w paśmie emisji TV Kraków przy współpracy Krystyny Ryczaj (obecnie Marchewczyk), Rafała Marchewczyka, Grzegorza Bednarza, U. Górawskiej, J. Środonia i A. Łaptasia. Od 1982 wielokrotnie zatrzymywany na 48 godz. 23 XI 1982 internowany, osadzony w areszcie KW MO przy ul. Mogilskiej, zwolniony 6 XII 1982. 1983-1990 założyciel i wydawca Biblioteki Obserwatora Wojennego, w ramach której wydał kilkadziesiąt pozycji książkowych, plakaty, proporce, kalendarze, znaczki pocztowe sygnowane Poczta Kraków; współpracownicy: B. Zientarska, M. Mach, Wojciech Wiśniewski. 1983-1989 inwigilowany przez grupę specjalną SB o krypt. ?Wir?. Od wpadki drukarni przy ul. Dolnych Młynów w Krakowie 6 IV 1983 w ukryciu; od 11 IV do 22 VIII 1983 poszukiwany listem gończym; 30 IV 1984 aresztowany, przetrzymywany w AŚ przy ul. Montelupich, 3 VII 1984 zwolniony na mocy amnestii, zastosowano nadzór MO. We IX 1984 zwolniony dyscyplinarnie z AGH tuż przed obroną pracy doktorskiej; do VIII 1986 bez zatrudnienia, nast. do 1989 kierownik grupy robót w Zakładzie Zadrzewień, Zieleni i Rekultywacji Ligi Ochrony Przyrody w Krakowie. W VI 1987 zatrzymany i skazany przez Kolegium ds. Wykroczeń na grzywnę w wysokości 50 tys. zł i 30 tys. zł nawiązki.

W 1989 w Krakowskim KO ?S?, współzałożyciel biura prasowego wyborów, dziennikarz, mąż zaufania w zamkniętych okręgach wyborczych (jednostki wojskowe). X-XII 1989 rzecznik prasowy ZR Małopolska ?S?. 1989-1990 twórca i redaktor naczelny ?Tygodnika Solidarność Małopolska?, 1990-1991 dziennika ?Depesza?. 1990-1995 wiceprezes Zarządu Głównego SDP. 1991-1992 członek PC, rzecznik prasowy i doradca Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa. 1992-1993 redaktor naczelny i kierownik oddziału małopolskiego dziennika ?Nowy Świat?. 1993-2007 dyrektor Zarządu Krakowskiej Fundacji Dziennikarzy ?Merkuryusz?. W 2001 współzałożyciel PO w Krakowie. Obecnie bezpartyjny. W VI 2005 w grupie założycielskiej Ujawnić Prawdę zawiązanej z inspiracji Małopolskiej ?S?. 2008-2009 doradca marszałka województwa małopolskiego. 2009-2010 konsultant w krakowskim oddziale Instytutu Pamięci Narodowej. Autor ponad 20 publikacji z dziedziny ochrony środowiska (sozologia, sozotechnika). W 1980 współwynalazca z prof. Jackiem Walczewskim fotointegratora do badań stanu zdrowotnego dużych kompleksów leśnych z pokładu samolotu. Odznaczony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2000), Srebrnym Krzyżem Zasługi za działalność w KS Cracovia (2006).

12 II 1985 ? 31 XII 1989 rozpracowywany przez Wydział III-1/Inspektorat 2 WUSW w Krakowie w ramach SOR krypt. Bojownik.

Sławomir Chmura

Aleksandra Dziedzic - radna Rady Miasta Krakowa, Prawo i Sprawiedliwość, PiS Kraków, Dzielnica XII, Bieżanów, Prokocim

Urodzona w 1986 r. Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość. Pracuje w Komisjach RMK: Budżetowej, Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa, Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych oraz Infrastruktury.Absolwentka prawa na Uniwersytetecie Jagielońskim.

drewniane okna i drzwi pasywne, panele elewacyjne, certyfikat passive house