Wojciech Oracz, ur. 9 IV 1952 roku w Jacentowie, obecnie woj. świętokrzyskie. 1970-1973 studia w Akaademii Ekonomicznej w Krakowie, 1975-1977 student filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, w X 1977 skreślony z listy studentów (formalnie w związku z niezdaniem egzaminu z logiki, w rzeczywistości za przekonania i działalność opozycyjną), 1977-1979 kontynuował studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, w tych samych latach uczestnik seminarium filozoficznego ks. Józefa Tischnera na papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie.

1964-1970 członek ZHP, 1966-1970 w ZMS, 1967-1970 przewodniczący zarządu szkolnego LOK, 1970-1975 członek ZSP, 1975-1977 SZSP. 1974-1975 konwojent w Zakładzie Transportu Mleczarskiego w Krakowie. W 1979-1980 portier w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. V 1977 aktywny uczestnik demonstracji w Krakowie po śmierci studenta Stanisława Pyjasa. 1977-1980 członek Studenckiego Komitetu Solidarności, współpracownik KSS „KOR” oraz ROPCiO, 1978-1980 współpracował z WZZ, 1979-1980 z RMP i KPN; wielokrotnie zatrzymywany (m.in. na 48 godz. 22 IV 1979 oraz po manifestacji patriotycznej 11 XI 1979) i przeszukiwany przez SB (m.in. 4 III 1980). 1977-1980 współzałożyciel, organizator i redaktor Niezależnego Pisma Młodych Katolików „Spotkania” w Lublinie; 1976-1980 kolporter „Spotkań”, „Robotnika”, „Biuletynu Informacyjnego KOR”, książek; współpracownik Niezależnego Wydawnictwa NOWa, „Robotnika” i wydawnictw SKS. Od 1978 prowadził założoną przez siebie Open Sky Gallery. Od 1975 związany z Duszpasterstwem Akademickim oo. Dominikanów Beczka w Krakowie, 1977-1978 współorganizator, działacz duszpasterstwa przy kościele ss. Norbertanek w Krakowie.

Po 1981 nie brał udziału w działalności opozycyjnej.

1998-2006 założyciel i prezes Stowarzyszenia Niezależnych Artystów Bramy Floriańskiej Brama, od 2002 członek Stowarzyszenia Maj. Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001), odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

Jadwiga Zechenter

Ogrody Zimowe, Szkło Architektoniczne, tarasy, elewacje drewniane, oranżerie, werandy, przeszklenia wintegarden

drewniane okna i drzwi pasywne, panele elewacyjne, certyfikat passive house