Wojciech Oracz, ur. 9 IV 1952 roku w Jacentowie, obecnie woj. świętokrzyskie. 1970-1973 studia w Akaademii Ekonomicznej w Krakowie, 1975-1977 student filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, w X 1977 skreślony z listy studentów (formalnie w związku z niezdaniem egzaminu z logiki, w rzeczywistości za przekonania i działalność opozycyjną), 1977-1979 kontynuował studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, w tych samych latach uczestnik seminarium filozoficznego ks. Józefa Tischnera na papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie.

1964-1970 członek ZHP, 1966-1970 w ZMS, 1967-1970 przewodniczący zarządu szkolnego LOK, 1970-1975 członek ZSP, 1975-1977 SZSP. 1974-1975 konwojent w Zakładzie Transportu Mleczarskiego w Krakowie. W 1979-1980 portier w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. V 1977 aktywny uczestnik demonstracji w Krakowie po śmierci studenta Stanisława Pyjasa. 1977-1980 członek Studenckiego Komitetu Solidarności, współpracownik KSS ?KOR? oraz ROPCiO, 1978-1980 współpracował z WZZ, 1979-1980 z RMP i KPN; wielokrotnie zatrzymywany (m.in. na 48 godz. 22 IV 1979 oraz po manifestacji patriotycznej 11 XI 1979) i przeszukiwany przez SB (m.in. 4 III 1980). 1977-1980 współzałożyciel, organizator i redaktor Niezależnego Pisma Młodych Katolików ?Spotkania? w Lublinie; 1976-1980 kolporter ?Spotkań?, ?Robotnika?, ?Biuletynu Informacyjnego KOR?, książek; współpracownik Niezależnego Wydawnictwa NOWa, ?Robotnika? i wydawnictw SKS. Od 1978 prowadził założoną przez siebie Open Sky Gallery. Od 1975 związany z Duszpasterstwem Akademickim oo. Dominikanów Beczka w Krakowie, 1977-1978 współorganizator, działacz duszpasterstwa przy kościele ss. Norbertanek w Krakowie.

Po 1981 nie brał udziału w działalności opozycyjnej.

1998-2006 założyciel i prezes Stowarzyszenia Niezależnych Artystów Bramy Floriańskiej Brama, od 2002 członek Stowarzyszenia Maj. Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001), odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

Jadwiga Zechenter

Aleksandra Dziedzic - radna Rady Miasta Krakowa, Prawo i Sprawiedliwość, PiS Kraków, Dzielnica XII, Bieżanów, Prokocim

Urodzona w 1986 r. Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość. Pracuje w Komisjach RMK: Budżetowej, Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa, Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych oraz Infrastruktury.Absolwentka prawa na Uniwersytetecie Jagielońskim.

drewniane okna i drzwi pasywne, panele elewacyjne, certyfikat passive house