Wojciech Ziemirski, ur. 17 XII 1961 w Tarnowie. Ukończył Zasadniczą Szkołę Elektroenergetyczną w Tarnowie (1979), 1986-1987 uczeń LO.

1979-1980 kolporter wydawnictw KSS KOR, ulotek i plakatów, uczestnik mszy katyńskich w Tarnowie (we współpracy z Wacławem Mojkiem, Ryszardem Kacerem, Ryszardem Strachem).

1980 pracownik Spółdzielni Inwalidów Tarnospin w Tarnowie; członek prezydium Komisji Założycielskiej ?S? tamże; 1981 referent Sekcji Informacji w Delegaturze ZR Małopolska ?S? w Tarnowie; współzałożyciel, drukarz Tarnowskiej Oficyny Wydawniczej (obok W. Mojka, R. Stracha, Ireneusza Kutrzuby) wydającej broszury, książki, ulotki; do 1989 kolporter wydawnictw niezależnych, nast. podziemnych na terenie zakładów pracy i wśród znajomych. 7 VIII 1981 współorganizator Protestacyjnego Marszu Głodujących w Tarnowie, 12 X współzałożyciel KOWzP tamże, 21 X zatrzymany i pobity, sygnatariusz Klubu Rzeczypospolitej Samorządnej Wolność-Sprawiedliwość-Niepodległość tamże.

13 -16 XII 1981 w ukryciu, 16 XII ? 5 IV 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa. 1982 pracownik w Zakładzie Ślusarskim, od 1983 własna działalność gospodarcza. 1982-1989 w podziemnych strukturach ?S?; II 1983-1985 współzałożyciel, redaktor, drukarz podziemnego pisma ?Przekaż Dalej?/?Podaj Dalej? (wraz z R. Kacerem, W. Mojkiem, Andrzejem Kaczorem, Andrzejem Olejnikiem); VIII 1985 ? 1989 współorganizator Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej ?S? Ziemi Tarnowskiej, współzałożyciel, redaktor, drukarz podziemnego pisma ?Świat Pracy? (wraz A. Olejnikiem i Marianem Kogutem); współorganizator manifestacji patriotycznych i rocznicowych 3 V, 31 VIII, 11 XI, 13 XII, IV (rocznica katyńska), przedstawień teatrów niezależnych (we współpracy z Jackiem i Krzysztofem Głombami, Tomaszem Żakiem); uczestnik Duszpasterstwa Ludzi Pracy, Mszy za Ojczyznę (w Tarnowie, Krakowie-Mistrzejowicach), działalności samokształceniowej w ramach KIK (spotkania z działaczami opozycji, intelektualistami, pokazy filmowe), spotkań struktur opozycyjnych w Bochni, Nowym Sączu, Tarnowie, 25-28 VIII 1988 uczestnik Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka w parafii św. Maksymiliana Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach, sygnatariusz petycji. Wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany, rewizje mieszkania; 9 V 1984 aresztowany za ?wydawanie i kolportaż nielegalnych wydawnictw?, przetrzymywany w AŚ w Tarnowie, 1 VIII zwolniony na mocy amnestii (z 21 VII 1984). Od 5 XII 1988 członek Zespołu Organizacyjnego ?S? (od I 1989 Międzyzakładowy Komitet Organizacyjny ?S?).

Od 17 IV 1989 członek Wojewódzkiego KO ?S? w Tarnowie, uczestnik kampanii wyborczej: współorganizator akcji plakatowych i ulotkowych. 1990-2007 współzałożyciel PC, członek Zarządu Głównego, szef struktur w b. woj. tarnowskim, nast. w PiS, przewodził strukturom regionu tarnowskiego; VIII 1996 sygnatariusz deklaracji założycielskiej AWS w b. woj. tarnowskim, członek władz wojewódzkich.

Sławomir Chmura

Aleksandra Dziedzic - radna Rady Miasta Krakowa, Prawo i Sprawiedliwość, PiS Kraków, Dzielnica XII, Bieżanów, Prokocim

Urodzona w 1986 r. Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość. Pracuje w Komisjach RMK: Budżetowej, Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa, Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych oraz Infrastruktury.Absolwentka prawa na Uniwersytetecie Jagielońskim.

drewniane okna i drzwi pasywne, panele elewacyjne, certyfikat passive house