Zbigniew Bocheński, ur. 24 IV 1934 w Nowym Sączu. Ukończył Zasadniczą Szkołę Zawodową tamże (1952). W 1949 odmówiono mu przyjęcia do przyzakładowej szkoły kolejowej (odbywał prywatną praktykę).

1952-1991 drużynowy/brygadzista w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego w Nowym Sączu.

Uczestnik kilkugodzinnych akcji protestacyjnych w ZNTK w okresie przed rejestracją ?S?. Od X 1980 w ?S?; III 1981 ? 13 XII 1981 przewodniczący Komisji Oddziałowej W-21 ZNTK ?S?, członek KZ tamże. Kolporter opozycyjnych wydawnictw. 1981-1989 członek podziemnych struktur ?S? (m.in. we współpr z Eugeniuszem Baranem). I/II 1982 uczestnik plakatowania i rozdawania ulotek; kolporter niezależnych wydawnictw na terenie ZNTK (otrzymywanych m.in. od Andrzeja Szkaradka, Tadeusza Nitki, Konstantego Konara). Uczestnik zbierania składek na działalność związkową i pomoc represjonowanym, organizator dostaw żywności dla ich rodzin. 1982-1989 aktywny uczestnik Mszy za Ojczyznę. 1981-1984 wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany (m.in. 20 XII 1981, 7 III 1984) oraz przeszukiwany (grożono konsekwencjami jego rodzinie, wywierano psychiczne naciski). 15 IV 1984 aresztowany, do 26 VII 1984 przetrzymywany w WUSW, następ. w AŚ w Nowym Sączu. W 1984 zwolniony z pracy, przyjęty powtórnie na gorszych warunkach. W V 1988 uczestnik przestojów w pracy w ZNTK na znak solidarności ze strajkującymi.

W 1989 uczestnik wieców przedwyborczych kandydatów KO ?S?. Od 1991 na emeryturze. Autor projektu racjonalizatorskiego: skrzynki rozdzielczej przewodów elektrycznych wysokiego napięcia do ogrzewania elektrycznego wagonów osobowych (1976). Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1991); otrzymał dyplom od prezydenta Nowego Sącza: ?W 25 Rocznicę Wprowadzenia Stanu Wojennego. W Uznaniu Zasług w Budowaniu Fundamentów Wolnej i Solidarnej Polski? (2006).

Rozpracowywany przez SB w ramach SOR krypt. Ogniwo; 14 VII 1983 - 11 III 1987 przez Wydz. II (od 15 XII 1983 przez Wydz. V) WUSW w Nowym Sączu w ramach KE krypt. Blady (NS-6802).

Sławomir Chmura

Aleksandra Dziedzic - radna Rady Miasta Krakowa, Prawo i Sprawiedliwość, PiS Kraków, Dzielnica XII, Bieżanów, Prokocim

Urodzona w 1986 r. Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość. Pracuje w Komisjach RMK: Budżetowej, Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa, Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych oraz Infrastruktury.Absolwentka prawa na Uniwersytetecie Jagielońskim.

drewniane okna i drzwi pasywne, panele elewacyjne, certyfikat passive house