Zbigniew Ferczyk, ur. 1 X 1925 w Nowej Wilejce k. Wilna. Absolwent Studium Ekonomii i Organizacji Turystyki w Krakowie (1970).

W okresie II wojny światowej żołnierz ZWZ AK i NSZ. 1942?1944 robotnik w Hucie Ludwików w Kielcach; 1947?1949 kasjer w Spółdzielni Inwalidów w Szczecinie; 1949?1953 reporter sportowy w redakcji ?Słowa Polskiego? we Wrocławiu; 1952?1953 organizator imprez kulturalnych w Towarzystwie Wiedzy Powszechnej we Wrocławiu; 1953?1962 inspektor socjalny w Kombinacie Metalurgicznym HiL; 1962?1970 inspektor gospodarki materiałowej w Stalowni Konwertorowej HiL; 1970?1974 kierownik ośrodka wypoczynkowego HiL w Koninkach; 1974?1982 inspektor zaopatrzenia w Dyrekcji Inwestycji HiL. W 1945 udostępniał skrzynkę kontaktową na użytek poakowskiego podziemia; aresztowany na 4  dni. W 1956 i 1968 uczestnik demonstracji antyrządowych w Krakowie. W 1960 uczestnik akcji naklejania plakatów nawołujących do bojkotu wyborów.

1953-1980 członek Związku Zawodowego Hutników (CRZZ), 1954-1980 w Radzie Zakładowej, organizator turystyki.

Od IX 1980 w ?S?, współorganizator i przewodniczący Komitetu Założycielskiego ?S? na Wydz. Dyrekcji Inwestycji HiL, nast. przewodniczący Komisji Wydziałowej. 13?16 XII 1981 uczestnik strajku w Centrum C2 w HiL. Po 13 XII 1981 współorganizator demonstracji 13 dnia każdego miesiąca w Nowej Hucie. XI 1983 - 1989 współtwórca,  animator i działacz  Duszpasterstwa Hutników przy kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej na osiedlu Szklane Domy. Od 1 I 1983 na emeryturze. Od 1983 kierował organizacją kolonii dla dzieci we współpr. ze Społecznym Funduszem Pomocy Pracowniczej. 1987?1989 współorganizator i działacz Międzyparafialnej Wspólnoty Wspólnot. 25?28 VIII 1988 uczestnik Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka w parafii św. Maksymiliana Kolbe w Krakowie-Mistrzejowicach. Kilkakrotnie zatrzymywany przez MO i SB (pierwszy raz po pacyfikacji strajku 16 XII 1981 w HiL). IV?V 1988 łącznik KS podczas strajku w HiL, m.in. organizator druku i kolportażu oświadczeń i komunikatów KS; informował zachodnich dziennikarzy o przebiegu strajku i sytuacji w kombinacie, organizator przerzutu do HiL nielegalnych wydawnictw (ulotki, ?Hutnik?); po strajku  członek, powołanego przez ks. Kazimierza Jancarza,  Wikariatu Solidarności z Pokrzywdzonymi przy kościele pw. Maksymiliana Marii Kolbego w Mistrzejowicach, który zajął się pomocą dla represjonowanych za udział w proteście.

W 1989 zaangażowany w działalność Małopolskiego Komitetu Obywatelskiego ?S?, odpowiedzialny za pracę punktu informacyjnego i sztabu wyborczego dla okręgu wyborczego nr 49 (Nowa Huta i 17 okolicznych gmin); od 5 XI 1989 członek prezydium (jako przedstawiciel Nowej Huty) Krakowskiego Komitetu Obywatelskiego, który powstał  X 1989 z przekształcenia Małopolskiego KO. Od 1989 członek Komisji Emerytów i Rencistów ?S?. 1990-1994 radny Miasta Krakowa z listy KKO ?S?, członek Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej. W 2006 współinicjator powołania Centrum Pamięci ?S? i Duszpasterstwa Hutników w dawnej kaplicy w parafii M.B. Częstochowskiej na os. Szklane Domy.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2001),  Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009) oraz Medalem Niezłomnym w Słowie (2011).

14 IV ? 25 X 1976 rozpracowywany przez Wydz. III A KM MO w Krakowie w ramach SOS krypt. Środowisko, od 20 VII 1984  przez pion IV DUSW Kraków-Nowa Huta w ramach SOS krypt. Błysk, nast. od 20 IX 1989 - 5 I 1990  przez Wydz. IV WUSW w Krakowie.

Paweł Goleń

Aleksandra Dziedzic - radna Rady Miasta Krakowa, Prawo i Sprawiedliwość, PiS Kraków, Dzielnica XII, Bieżanów, Prokocim

Urodzona w 1986 r. Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość. Pracuje w Komisjach RMK: Budżetowej, Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa, Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych oraz Infrastruktury.Absolwentka prawa na Uniwersytetecie Jagielońskim.

drewniane okna i drzwi pasywne, panele elewacyjne, certyfikat passive house