Zbigniew Kruk-Strzeboński (do 1993 Zbigniew Hobrzyk), ur. 22 II 1951 w Krakowie. Absolwent Technikum Mechanicznego nr 2 w Krakowie (1972).

1972-1981 asystent projektanta w Biurze Projektów Przemysłu Skórzanego Biproskór w Krakowie. Jesienią 1977 nawiązał kontakt z SKS, w 1979 z KPN; korzystał z wydawnictw niezależnych.

Od IX 1980 w ?S?, inicjator, organizator i wiceprzewodniczący Komitetu Założycielskiego w Biproskórze, nast. wiceprzewodniczący KZ; od XII 1980 reprezentant MKZ Małopolska na zebraniach ?S? w zakładach pracy; po nawiązaniu współpracy z Bolesławem Śliwińskim współorganizator systemu ABC; od 15 I 1981 etatowy pracownik MKZ Małopolska, od III 1981 szef systemu ABC. Od wiosny 1981 członek KOWzP. 17 V 1981 uczestnik ?Białego Marszu? po zamachu na Jana Pawła II, 25 V 1981 marszu w obronie więźniów politycznych, 7 VIII 1981 przeciwko zubożeniu, 29 XI 1981 manifestacji w obronie uwięzionych.

Po 13 XII 1981 w ukryciu, kontynuował działalność związkową; wraz z Dorota Stec, Małgorzatą Żłobińską, Adamem Grudzińskim, Pawłem Studnickim organizator zbierania informacji o sytuacji w kraju (strajkach, nastrojach) oraz druku ?Aktualności? (pierwsze podziemne wydanie 15 XII 1981). 28 XII 1981 zatrzymany, osadzony w areszcie KW MO przy ul. Mogilskiej, zastraszany bronią palną; od 29 XII internowany w Ośr. Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa, odmówił pobrania odcisków palców, osadzony w izolatce; 1 I 1982 uczestnik buntu przeciwko warunkom pobytu, nast., m.in. z Adamem Macedońskim, Jarosławem Zadenckim, Bogusławem Sonikiem uznany za ekstremistę, którego należało np. izolować od innych osadzonych; od wiosny 1982 organizator działalności samokształceniowej (wykłady dla internowanych), rozpowszechniał teksty literackie; I III 1982 Garnizonowa Prokuratura Wojskowa w Rzeszowie wszczęła wobec niego śledztwo w związku z pisaniem i rozpowszechnianiem tekstów antypaństwowych i antysocjalistycznych, nast. umorzone; 8 VII 1982 przeniesiony do Ośr. Odosobnienia w Uhercach, 19 VII 1982 nie dał sobie odebrać krzyża, zwolniony 23 VII 1982. Od 1982 działacz podziemnych struktur opozycji; 1982/1983 do końca 1987 współinicjator i organizator Duszpasterstwa Ludzi Pracy pod nazwą Zespół Apostolstwa Świeckich ?Kamieniołom? przy parafii św. Józefa w Krakowie-Podgórzu, organizator, moderator działalności samokształceniowej (wykłady z historii najnowszej, doktryn politycznych, zagadnień gospodarczych), wystaw, przedstawień teatru niezależnego, organizator i uczestnik pielgrzymek w ramach ZAŚ, 1984-1986 organizator filii Chrześcijańskiego Uniwersytetu Robotniczego im. kard. Stefana Wyszyńskiego przy ZAŚ; współpracownik podziemnego pisma ?13 grudnia?, współorganizator kolportażu; zbierał informacje na temat restrykcji wobec opozycji. W 1983 technik-laborant w Zakładzie Pszczelnictwa na Akademii Rolniczej w Krakowie, nast. pracownik prywatnej pasieki. 1983-1987 uczestnik spotkań Krakowskiego Towarzystwa Przemysłowego. 1983-1984 samodzielny projektant w Zjednoczonych Zakładach Urządzeń Jądrowych ZUP Polon (zmuszony do odejścia), w 1984 projektant w Wytwórni Urządzeń Komunalnych Presko (zwolniony), w 1985 bosman w SKS Nadwiślan (nie przedłużono mu umowy o pracę), 1985-1986 referent w dziale głównego mechanika w Spółdzielni Inwalidów Manifest Lipcowy, 1987-1988 konstruktor w Zakładzie Konstrukcji Stalowych Elbud. Kilkakrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany, uniemożliwiano mu zatrudnienie. 

W 1991 członek Partii Republikańskiej. Od 2008 pracownik ZPH PIWI.

 Dorota Nowok, Sławomir Chmura

Aleksandra Dziedzic - radna Rady Miasta Krakowa, Prawo i Sprawiedliwość, PiS Kraków, Dzielnica XII, Bieżanów, Prokocim

Urodzona w 1986 r. Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość. Pracuje w Komisjach RMK: Budżetowej, Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa, Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych oraz Infrastruktury.Absolwentka prawa na Uniwersytetecie Jagielońskim.

drewniane okna i drzwi pasywne, panele elewacyjne, certyfikat passive house