Maria Indyk, ur. 24 I 1950 w Mielcu, zm. 15 V 2006 w Krakowie. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, kierunek filologia polska (1973), 1985 doktorat tamże.

1975/1976 samodzielny referent adm. w sekretariacie Instytutu Filologii Polskiej UJ, od 1978 pracownik naukowy IFP UJ: asystent, od 1983 st. asystent, od 1988 adiunkt.

Od 1982 współpracowniczka podziemnej ?S?, autorka, recenzentka tekstów publikowanych w wydawnictwach podziemnych, m.in. w ?Hutniku?, współpracowniczka Oficyny Literackiej; kolporterka wydawnictw podziemnych, w tym książek wydawnictw Krąg, NOWa, Przedświt, ABC, organizatorka kolportażu na krakowskich uczelniach; w jej mieszkaniu odbywały się spotkania działaczy podziemnej ?S?, szkolenia drukarskie (m.in. z obsługi powielaczy); na pocz. 1983 współorganizatorka (z Jolantą Antas) grupy poligraficznej wydającej sygnowane przez MKS Kraków ?Zeszyty Związkowe? oraz na zlecenie RKW tzw. cegiełki. 10 VI 1983 po rewizji w mieszkaniu zatrzymana (wraz z Anną Pulchny, Wojciechem Gajewiczem, Wiesławem Antasem i Jolantą Antas), od 11 IV aresztowana tymczasowo, oskarżona o udostępnianie mieszkania do drukowania nielegalnych wydawnictw, od 15 VI 1983 przetrzymywana w AŚ w Myślenicach, areszt uchylono  12 VIII  1983, 27 IX 1983 Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście umorzył postępowanie na mocy amnestii. 1984?1987 współpracowniczka Radia Małopolska; 24 I 1989 dotkliwie pobita przez tzw. nieznanych sprawców, śledztwo umorzono.  1989 współzałożycielka Towarzystwa Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas.

Od 2003 dyr. ds. wydawniczych TAiWPNU; st. wykładowca w Katedrze Teorii Literatury IFP UJ.

28 IV 1983 ? 31 XII 1989  rozpracowywana przez Wydział III-1 KW MO/WUSW w Krakowie w ramach SOR krypt. Mimoza.

Ewa Zając

Aleksandra Dziedzic - radna Rady Miasta Krakowa, Prawo i Sprawiedliwość, PiS Kraków, Dzielnica XII, Bieżanów, Prokocim

Urodzona w 1986 r. Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość. Pracuje w Komisjach RMK: Budżetowej, Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa, Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych oraz Infrastruktury.Absolwentka prawa na Uniwersytetecie Jagielońskim.

drewniane okna i drzwi pasywne, panele elewacyjne, certyfikat passive house