Zygmunt Berdychowski, ur. 9 IX 1960 w Krynicy. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Wydz. Prawa (1987).

1980-1981 członek Rady Domu Studenckiego Żaczek w Krakowie.

Po 13 XII 1981 aktywny uczestnik demonstracji i wieców w Nowej Hucie. XII 1981 ? poł. I 1982 członek nieformalnej grupy z okolic Nowego Sącza (Bogumiła Berdychowska, Elżbieta Kulig, Jerzy Bochyński, Bernard Stawiarski), zajmującej się drukiem ulotek, malowaniem antyreżimowych haseł, zrywaniem ogłoszeń stanu wojennego. 10 I 1982 zatrzymany (z J. Bochyńskim) przez patrol Karpackiej Brygady WOP podczas niszczenia plakatów i obwieszczeń rządowych oraz rozwieszania ulotek przeciwko stanowi wojennemu, 9 II 1982 skazany przez Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie na 3 lata więzienia; osadzony w AŚ w Nowym Sączu, nast. ZK w Załężu i Hrubieszowie (w tym ostatnim skazany na karcer i dodatkowy wyrok w zawieszeniu za rzekome pobicie funkcjonariusza, pobity); w 1982 uznany przez Amnesty International za więźnia politycznego miesiąca; 23 II 1983 zwolniony na mocy warunkowego zawieszenia reszty kary; I 1982 ? IV 1983 zawieszony w prawach studenta. Od 1983 wielokrotnie przeszukiwany i przesłuchiwany. 11 XI 1983 i 3 V 1983 ? 1989 uczestnik (wraz z Januszem Kościszem) demonstracji w Krakowie i Nowej Hucie; działacz struktur podziemnej ?S? w Nowym Sączu (z Andrzejem Szkaradkiem, Henrykiem Szewczykiem, Stanisławem Koziołem, Jackiem Sanockim). 1983-1989 organizator kolportażu w Małopolsce, na Podkarpaciu, w Lublinie (punkty kolportażowe w Krakowie: akademiki przy ul. Śliskiej, nr 7 na ?Miasteczku Studenckim?, Żaczek, Seminarium Duchowne Księży Misjonarzy przy ul. Stradomskiej, zaopatrywał się m.in. na ul. Mickiewicza i Foksal w Warszawie). Kolporter na uczelnie, do zakładów pracy, Seminarium Duchownego w Krakowie (Jerzy Berdychowski), literatury pięknej, czasopism: ?Tygodnik Mazowsze?, ?PWA?, ?Przedświt?, ?Paragraf?, ?Hutnik?, ?Solidarność Walcząca?, ?Opinia?. Ponadto rozprowadzał: ulotki, znaczki, kasety audio, kalendarze, cegiełki. Zaangażowany w zbieranie składek na pomoc represjonowanym. 1984-1988 redagował i wydawał ?Wiadomości Nowosądeckie?; 1986-1987 drukował dodatek ?Lach Sądecki? (z H. Szewczykiem, Janem Gabrukiewiczem w akademiku przy ul. Śliskiej). 13 X 1985 ponownie aresztowany, relegowany z uczelni (do V 1986); oskarżony o udział w rozruchach ulicznych w Nowej Hucie, rozrzucanie ulotek wzywających do bojkotu wyborów oraz rzucanie kamieniami w pojazdy MO; przetrzymywany w areszcie WUSW i w AŚ przy ul Montelupich w Krakowie, 23 VI 1986 zwolniony po ogłoszeniu przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Nowej Huty wyroku 2 lat więzienia w zawieszeniu na 3 lata. 1986?1987 działacz Duszpasterstwa Akademickiego.

W 1989 współorganizator Niezależnego Sądeckiego Klubu Myśli Politycznej. Od 1989 członek ?S? RI, 1989-1991 przewodniczący KKR. 1989-1990 pełnomocnik Rady Krajowej ds. spółdzielczości w NSZZ RI ?S?; aktywny członek KO w Nowym Sączu; organizator kampanii wyborczych, wieców, dożynek, pełnomocnik Krzysztofa Pawłowskiego w wyborach do senatu. W 1990 współzałożyciel Sądeckiej Fundacji Rozwoju Wsi i Rolnictwa. 1990-1991 pełnomocnik ministra rolnictwa i gospodarki żywnościowej ds. restrukturyzacji mleczarstwa; od 1991 pomysłodawca i główny organizator Forum Ekonomicznego w Krynicy. 1991-1993 poseł RP I kadencji z listy Porozumienia Ludowego (PSL ?S?). 1991-1997 członek PSL ?S? (od 1992 SLCh), szef Zarządu Wojewódzkiego w Nowym Sączu, członek Prezydium Zarządu Krajowego. Od 1993 w Instytucie Studiów Wschodnich, założyciel, przewodniczący rady programowej, 1993-1998 prezes zarządu. 1997-2003 członek SKL, szef Zarządu Województwa Małopolskiego, członek prezydium władz krajowych. 1997-2001 poseł RP III kadencji z listy AWS. 2001-2002 prezes zarządu w ISW, od 2003 w Regionalnej Agencji Promocyjno-Doradczej (właściciel). Od 2006 radny z listy Społecznego Komitetu Wyborczego Wyborców w gminie Chełmiec. W 2010 wybrany z listy PO do  Sejmiku Województwa Małopolskiego.

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi za organizację Forum Ekonomicznego w Krynicy (2004), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011); otrzymał Nagrodę ?Rzeczpospolitej? im. Jerzego Giedroycia (2009); Honorowy Obywatel Krynicy-Zdroju (2009).

12 I 1982 -  28 I 1983 rozpracowywany przez Wydział III KWMO w Nowym Sączu w ramach SOR krypt. ?Pretor?; od 10 VIII 1989 do 23 XI 1989 rozpracowywany w ramachSOS krypt. ?Radykalni? prowadzonej przez Wydział III WUSW w Nowym Sączu.

Sławomir Chmura

Aleksandra Dziedzic - radna Rady Miasta Krakowa, Prawo i Sprawiedliwość, PiS Kraków, Dzielnica XII, Bieżanów, Prokocim

Urodzona w 1986 r. Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość. Pracuje w Komisjach RMK: Budżetowej, Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa, Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych oraz Infrastruktury.Absolwentka prawa na Uniwersytetecie Jagielońskim.

drewniane okna i drzwi pasywne, panele elewacyjne, certyfikat passive house