Zygmunt Grzesiak, ur. 3 V 1958 w Krakowie. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, kierunki socjologia i filozofia(1988).

Po 13 XII 1981 organizator sieci kolportażu wydawnictw podziemnych (Kraków–Śląsk–Rzeszów–Przemyśl–Gdańsk). 11 XI 1984 współzałożyciel Liberalno-Demokratycznej Partii Niepodległość, XI 1984 - VII 1986 członek Rady Politycznej, szef Oddziału Małopolskiego, od 1984 kolporter gł. wydawnictw LDPN, w ramach LDPN organizator akcji ulotkowych, inicjatyw i porozumień politycznych z in. strukturami (m.in. Solidarnością Walczącą), od 1985 współzałożyciel ogólnopolskiego miesięcznika LDPN „Niepodległość”, autor, redaktor, drukarz, introligator. 7 VII 1986 aresztowany w zw. z zaplanowaną przez LDPN akcją obrzucania ulotkami i gazem łzawiącym z wyrzutni umieszczonej na dachu kamienicy w Rynku Głównym w Krakowie manifestacji 1-Majowej, aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Krakowie, nast. Warszawie, 25 IV 1987 zwolniony bez procesu. Po wyjściu współzałożyciel, organizator, redaktor podziemnego kwartalnika „Wolny wybór”; w 1988 współzałożyciel inicjatywy Sklep (jawna sprzedaż wydawnictw niezależnych w Collegium Novum UJ w Krakowie), za co zawieszony na 2 mies. w prawach studenta; w VIII 1988 uczestnik Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka w Krakowie-Mistrzejowicach.

1990-1991 dziennikarz tygodnika „Życie Przemyskie”. 1991-1999 w PC. 1992-1996 własna działalność gospodarcza, 1996-1998 dyr. Oddziału Investbank w Przemyślu, 1998-2000 z-ca dyr. Oddziału PKO BP tamże, 2000-2002 dyr. Oddziału ING-Bank Śląski w Zakopanem, 2003-2005 własna działalność gospodarcza, od 2006 z-ca dyr. departamentu Agencji Rozwoju Przemysłu SA w Warszawie.

Anna Kawalec

Ogrody Zimowe, Szkło Architektoniczne, tarasy, elewacje drewniane, oranżerie, werandy, przeszklenia wintegarden

drewniane okna i drzwi pasywne, panele elewacyjne, certyfikat passive house