Poznaj historię
13 grudnia 1981

Historia 13 Grudnia

13 grudnia 1981 roku w Polsce wprowadzono stan wojenny przez Wojskową Radę Ocalenia Narodowego na czele z generałem Wojciechem Jaruzelskim. Była to reakcja władz komunistycznych na rosnące wpływy opozycji, zwłaszcza Solidarności. Wprowadzenie stanu wojennego wiązało się z licznymi represjami, internowaniami działaczy opozycyjnych, ograniczeniem swobód obywatelskich oraz wprowadzeniem godziny policyjnej. Trwał on do 22 lipca 1983 roku, a jego skutki miały długotrwały wpływ na społeczeństwo i politykę Polski.

13 grudnia 1981 roku w Polsce wprowadzono stan wojenny przez Wojskową Radę Ocalenia Narodowego na czele z generałem Wojciechem Jaruzelskim. Była to reakcja władz komunistycznych na rosnące wpływy opozycji, zwłaszcza Solidarności. Wprowadzenie stanu wojennego wiązało się z licznymi represjami, internowaniami działaczy opozycyjnych, ograniczeniem swobód obywatelskich oraz wprowadzeniem godziny policyjnej. Trwał on do 22 lipca 1983 roku, a jego skutki miały długotrwały wpływ na społeczeństwo i politykę Polski.

13 grudnia 1981 roku w Polsce na polecenie Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, dowodzonej przez generała Wojciecha Jaruzelskiego, wprowadzono stan wojenny. Była to zdecydowana reakcja władz komunistycznych na rosnącą siłę opozycji, a zwłaszcza ruchu Solidarność, który zyskiwał coraz większe poparcie społeczne. Wprowadzenie stanu wojennego wiązało się z wieloma represjami, w tym internowaniem licznych działaczy opozycyjnych, znacznym ograniczeniem swobód obywatelskich oraz nałożeniem godziny policyjnej. Stan wojenny trwał do 22 lipca 1983 roku, a jego skutki miały długotrwały wpływ na życie społeczne i polityczne Polski, pozostawiając głębokie ślady w świadomości narodu.